Credincioși care se roagă ar trebui să învăluie lumea – 17 aprilie

[Oamenii] trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase. Luca 18:1

Fie ca frații și surorile noastre să își aducă aminte că trăim în pragul lumii veșnice. Cazurile tuturor sunt judecate în curțile din ceruri și este de mult timpul să punem deoparte păcatul și să lucrăm în mod serios pentru a salva pe cât mai mulți.

În poporul lui Dumnezeu ar trebui să existe în acest timp perioade frecvente de rugăciune sinceră și serioasă. Mintea ar trebui să fie în mod constant într-o atitudine de rugăciune. Acasă și în biserică, fie ca să se înalțe rugăciuni stăruitoare în favoarea acelora care s-au dedicat predicării Cuvântului. Credincioșii să se roage așa cum se rugau ucenicii după înălțarea lui Hristos.

Membrii bisericilor noastre au nevoie să fie convertiți, să devină mai spirituali. Un lanț de credincioși care se roagă serios ar trebui să înconjoare lumea. Fie ca toți să se roage în umilință. Câțiva vecini se pot întâlni împreună pentru a se ruga pentru Duhul Sfânt. Cei care nu pot pleca de acasă să se adune împreună cu copiii lor și să învețe cum să se roage împreună. Ei pot cere împlinirea făgăduinței Mântuitorului: „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20) ….

Ca răspuns la rugăciunile poporului lui Dumnezeu, îngerii sunt trimiși împreună cu binecuvântări cerești. Domnul dorește să avem mult mai mult succes în eforturile noastre misionare. Prin rugăciune și consacrare zilnică toți pot avea o astfel de  relație cu Tatăl lor ceresc încât să le poată dărui binecuvântări bogate.

Mai ales acei tineri din credință trebuie să fie treji și atenți la strategiile lui Satana. Ei trebuie să adere statornic la o credință neclintită în sacrificiul mare ispășitor. Ei nu trebuie să continue în păcat. Prin rugăciune ei pot primi harul care le va permite să biruiască …

Cât de mult ar fi putut fi îndeplinit dacă timpul petrecut de poporul lui Dumnezeu în căutarea de greșeli, ar fi fost folosit pentru a se încuraja unul pe altul și în slujire activă! Este mult mai bine ca vocile să se amestece în rugăciune, în uniune sfântă, decât să fie angajate în găsirea greșelilor! – The Review and Herald, 3 ianuarie 1907.

Cele mai mari biruinţe ale bisericii lui Hristos sau ale creştinului nu sunt acelea care se obţin prin talent şi educaţie, prin avere sau prin favoarea oamenilor. Ci sunt acele biruinţe care sunt câştigate în camera de audienţă cu Dumnezeu, când credinţa stăruitoare până la agonie se prinde strâns de braţul cel tare al puterii. – Patriarhi și Profeți, p. 203 

Ceea ce ne dorim cel mai mult este … puterea inimii, rugăciunea către Dumnezeu în credință pentru puterea Lui de convertire …. Nu puterea creierului sau puterea pungii, ci puterea inimii, este ceea ce au nevoie oamenii acum. – Letter 20, 1890.

Devoționalul este din cartea ”Reflecting Christ”. Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *