Sufletele îndreptățite umblă în lumină – 5 martie

Pe El [Isus Hristos], Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire… pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Romani 3:25-26

”Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său,” spune apostolul Pavel ”prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.”

Aici adevărul este prezentat în linii simple. Mila și bunătatea sunt total nemeritate. Harul lui Hristos este dat fără plată pentru a îndreptăți pe păcătos fără merite sau pretenții din partea lui. Îndreptățirea este o iertare completă, totală a păcatului. În momentul în care un păcătos Îl acceptă pe Hristos credință, în acel moment este iertat. Neprihănirea lui Hristos îi este atribuită și nu mai trebuie să se îndoiască de harul iertător al lui Dumnezeu.

Nu există nimic în credință care să o facă mântuitorul nostru. Credința nu poate îndepărta vinovăția noastră. Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor celor care cred. Îndreptățirea vine prin meritele lui Isus Hristos. El a plătit prețul pentru răscumpărarea păcătosului. Totuși numai prin credința în sângele Lui,  Isus poate îndreptăți pe credincios.

Păcătosul nu poate depinde de faptele sale bune ca mijloc de îndreptățire. El trebuie să ajungă la punctul în care va renunța la toate păcatele sale și să accepte pas cu pas lumina, pe măsură ce strălucește pe calea lui. Pur și simplu apucă prin credință asigurările mari și fără plată puse la dispoziția lui prin sângele Domnului Hristos. El crede făgăduințele lui Dumnezeu care prin Domnul Hristos sunt făcute pentru el, sfințire, neprihănire și răscumpărare.

Și dacă Îl urmează pe Isus, va umbla cu umilință în lumină, bucurându-se în lumină și răspândind lumina aceea altora. Fiind îndreptățit prin credință, el ascultă cu voioșie în toate în viața lui. Pacea cu Dumnezeu este rezultatul a ceea ce este Hristos pentru el. Sufletele care se supun lui Dumnezeu, care Îl onorează și sunt împlinitori ai Cuvântului Său vor primi iluminarea divină. În Cuvântul prețios al lui Dumnezeu, există o puritate, o noblețe, precum și o frumusețe pe care, cele mai înalte puteri ale omului nu le pot atinge dacă nu este ajutat de Dumnezeu…

Nici unul dintre noi nu are scuză dacă lăsăm să slăbească prinderea noastră de Dumnezeu, oricare ar fi încercarea care vine asupra noastră. Deși compasiunea omului poate eșua, totuși Dumnezeu încă ne iubește și Îi este milă  de noi și Își întinde mâna să ne ajute. Brațele veșnice ale lui Dumnezeu înconjoară sufletul care se întoarce spre El pentru ajutor… Lui Dumnezeu Îi face plăcere ca să vadă pe copiii Săi că Îi cer și au încredere în El să facă pentru ei acele lucruri pe care nu le pot face singuri. – The Signs of the Times, 19 mai 1898.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *