Standardul la judecată – 17 februarie

Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei. Iacov 2:12

Primul înger din Apocalipsa 14 cheamă oamenii să ”se teamă de Dumnezeu și să-I dea slavă” și să se închine Lui ca și Creator al cerului și al pământului. Pentru a face acest lucru ei trebuie să asculte de legea Sa… Dacă nu ascultă de poruncile Lui nici o închinare nu poate fi plăcută lui Dumnezeu; ”Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:3).

Mulți învățători religioși spun că Domnul Hristos, prin moartea Sa, ne-a eliberat de lege; dar nu toți împărtășesc acest punct de vedere… Legea lui Dumnezeu, prin însăși natura ei, este  de neschimbat. Este o revelație a voinței și caracterului Autorului ei. Dumnezeu este dragoste și legea Sa este dragoste. Cele două mari principii ale ei sunt iubirea față Dumnezeu și față de om. ”Dragostea este împlinirea legii.” Caracterul lui Dumnezeu este neprihănire și adevăr și tot așa este natura legii Sale. Psalmistul spune: ”Legea este adevărul”. ”Toate poruncile Tale sunt drepte”. Și apostolul Pavel declară:  ”Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.” O astfel de lege, o expresie a gândului și voinței lui Dumnezeu trebuie să fie la fel de durabilă ca și Autorul ei.

Și această lege este standardul după care vor fi testate viețile și caracterele oamenilor la judecată. După ce ne-a arătat datoria de a asculta de poruncile Sale, Solomon adaugă: ”Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată”. Apostolul Iacov avertizează pe frații săi: ”Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei”.

Domnul Isus va apărea la judecată ca apărător al poporului Său, ca să pledeze în favoarea lor înaintea lui Dumnezeu. ”Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit” (1 Ioan 2:1). ”Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.” ”De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei.” (Evrei 9:24; Evrei 7:25).

La judecată, toți cei care s-au pocăit cu adevărat de păcat și prin credință au cerut sângele Domnului Hristos ca jertfă de ispășire, au iertarea trecută în dreptul numelui  lor în cărțile din ceruri. Pe măsură ce au devenit părtași ai neprihănirii Domnului Hristos și caracterele lor au fost găsite în armonie cu legea lui Dumnezeu, păcatele lor vor fi șterse, iar ei înșiși vor fi socotiți vrednici de viața veșnică… ”Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”  – The Watchman, 10 octombrie 1905.

Devoționalul este din cartea Reflecting Christ de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *