Principiile care stau la baza legii lui Dumnezeu – 16 februarie

Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Matei 5:3

În predica Domnului Hristos de pe munte, sunt dăruite lumină și adevăr, precum și principiile stabilite care se aplică în orice situație din viață și oricărei datorii pe care o cere Dumnezeu din mâinile noastre. Domnul Hristos a venit ca să mărească și să cinstească legea pe care El însuși a proclamat-o pe muntele Sinai către poporul ales în timp ce rătăceau prin pustie…

În toate lecțiile, Domnul Hristos a căutat să  impresioneze mințile și inimile ascultătorilor Săi cu principiile care stau la baza marelui standard al neprihănirii. El i-a învățat că dacă vor păzi poruncile lui Dumnezeu,  iubirea față de Dumnezeu și de aproapele trebuie manifestată în viața zilnică. El  a căutat să insufle în inimile lor dragostea pe care o simțea El pentru omenire. Astfel, El a semănat semințele adevărului, ale căror roade vor produce un seceriș bogat de sfințenie și frumusețe de caracter. Influența sfântă nu doar că  va rezista cât va fi timp, ci rezultatele sale vor fi simțite în toată veșnicia. Ne va sfinți acțiunile și va avea o influență curățitoare oriunde va exista.

Așezat pe munte, înconjurat de ucenicii Săi și de o mare… mulțime, Isus  ”a început să vorbească și să-i învețe astfel: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!” Aceștia nu sunt cei ce murmură și se plâng ci sunt cei care sunt mulțumiți cu starea lor și împrejurările din viață. Ei nu cultivă simțământul că merită o poziție mai bună decât le-a atribuit Providența, ci manifestă un spirit de recunoștință pentru fiecare favoare revărsată asupra lor. Orice gând de mândrie și orice simțământ de înălțare sunt alungate…

Cei care sunt cu adevărat sfințiți au un simțământ al propriei slăbiciuni. Simțind nevoia lor, vor merge după lumină, har și putere la Domnul Isus, în care locuiește toată plinătatea și care este singurul care împlini nevoile lor. Conștienți de propriile lor imperfecțiuni, ei caută să devină mai mult ca Domnul Hristos și să trăiască în concordanță cu principiile legii Sale sfinte. Acest simțământ continuu de ineficiență îi va conduce la o astfel dependență de Dumnezeu, încât Duhul Său va fi exemplificat în ei. Comorile cerului vor fi deschise pentru a împlini nevoile fiecărui suflet flămând și însetat. Toți cei care au un astfel de caracter au asigurarea că într-o zi vor vedea slava acelei împărății despre care abia își pot slab imagina…

Standardul pe care creștinul trebuie să îl țină înaintea lui este puritatea și frumusețea caracterului Domnului Hristos. Zi de zi  el poate adăuga noi frumuseți, reflectând față de lume din ce în ce mai mult din chipul divin. – The Bible Echo, 21 februarie 1898.

Devoționalul este din cartea Reflecting Christ de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *