Nici un compromis cu răul – 12 februarie

Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând. Isaia 55:7

Când cartea legii a fost găsită în casa Domnului, în timpul vechiului Israel, a fost citită înaintea împăratului Iosia. Și el și-a sfâșiat hainele și a cerut oamenilor din locașul sfânt să întrebe pe Domnul pentru el și pentru poporul său; căci se îndepărtaseră de legile Domnului. El a adunat pe toți oamenii lui Israel și cuvintele cărții au fost citite în auzul adunării. Păcatul conducătorilor și al poporului a fost arătat și împăratul s-a sculat înaintea lor și și-a mărturisit păcatul. El a manifestat pocăință și a făcut un legământ ca să păzească legile Domnului cu toată inima. Iosia nu a avut odihnă până ce poporul a făcut tot ce a putut ca să se întoarcă de la apostazia lor și să slujească viului Dumnezeu.

Nu este aceasta lucrarea noastră astăzi? Părinții noștri au păcătuit și noi am călcat pe urmele lor, dar Dumnezeu a deschis cartea legii și Israelul apostaziat aude poruncile Domnului. Păcatul lor este descoperit și mânia lui Dumnezeu va fi asupra fiecărui suflet care nu se pocăiește și nu face reforme pe măsură ce lumina strălucește pe calea lui.

Când Iosia a auzit cuvintele de avertizare și condamnare pentru că Israel a călcat în picioare preceptele Cerului, s-a umilit. El a plâns înaintea Domnului. A făcut o lucrare de pocăință și de reformă profundă și Dumnezeu a acceptat eforturile sale. Întreaga adunare a lui Israel a intrat în legământ solemn să păzească poruncile lui Iehova. Aceasta este lucrarea noastră astăzi. Trebuie să ne pocăim de faptele rele din trecut și să căutăm pe Domnul cu toată inima. Trebuie să credem că Dumnezeu vorbește serios când spune ceva și să nu facem nici un compromis cu răul în nici un fel. Ar trebui să ne umilim profund înaintea lui Dumnezeu și să considerăm preferabilă orice pierdere decât să pierdem favoarea Sa.

Domnul Hristos a lăsat totul pentru a salva pe oameni de consecința și pedeapsa călcării legii. Drumul de la staul la Calvar a fost însemnat cu sânge. Fiul lui Dumnezeu nu S-a abătut de la calea unei ascultări neclintite, chiar până la moartea pe cruce. El a îndurat toată suferința păcatului omului… Vă rog fierbinte în numele Domnului Hristos să vă mărturisiți păcatele și să vă reformați căile, pentru ca numele voastre să nu fie șterse din cartea vieții, ci să poată fi mărturisite înaintea Tatălui și a îngerilor Săi. Domnul Isus pledează cu sângele Său înaintea Tatălui; și acum în timp ce harul Său încă dăinuie și timpul de probă este prelungit, căutați aprobarea Cerului. – The Review and Herald, 29 iunie 1911.

Devoționalul este din cartea Reflecting Christ de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *