Ziua 67 – Sabat, 30 mai

O credință mare necesită o umilință și mai mare

imagePasaj Biblic de meditat: Luca 17:5-10

Verset cheie: “Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: ‘Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem’.” Luca 17:10

„Îți mulțumesc Tată, că nu m-ai binecuvântat cu mai multă putere pentru lucrare!” m-am rugat eu într-o dimineață. Nu mi-am imaginat că mă voi ruga vreodată o astfel de rugăciune. Era sfârșitul a zece zile de teleconferințe matinale cu câțiva dintre cei mai apropiați prieteni. Am petrecut timp în rugăciune stăruitoare pentru o revărsare mai puternică a Duhului Sfânt.

În ultima dimineață, am fost profund mișcat înțelegând că nu eram sigur că voi fi binecuvântat cu o mai mare putere cerească, pentru lucrare. Dacă Dumnezeu mi-ar fi dăruit abilitatea de a converti mii de persoane pentru El, aș fi putut fi pierdut pe vecie datorită mândriei mele de a-mi asuma meritele. Când am început să mă rog, gândeam că tot ce aveam nevoie era o credință mai mare. Dar pe măsură ce zilele treceau Dumnezeu a început să mă convingă tot mai mult că ceea ce aveam eu nevoie chiar mai urgent era de fapt o smerenie mai mare.

Când ucenicii i-au cerut lui Isus să le mărească credința (Luca 17:5), răspunsul Său a fost surprinzător. În versetul 6, El promite putere tuturor celor care au credință cât ”un bob de muștar”. Dar nu acesta este răspunsul pentru o credință mai mare. Răspunsul vine sub forma unei pilde despre un slujitor care își servește stăpânul cu umilință, fără să aștepte recunoaștere.

Isus încheie cu secretul pentru creșterea puterii spirituale: “Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: ‘Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem’.” (Luca 17:10). Incredibil! Este acesta felul în care răspund eu când Dumnezeu binecuvintează? Sau când cineva este vindecat la o ungere? Când văd pe cineva câștigat pentru Domnul? Mă văd eu ca un slujitor nevrednic, care nu aduce profit, sau mă umflu de mândrie pentru ceea ce a făcut Dumnezeu?

Am început să realizez că Dumnezeu nu mă poate binecuvânta cu rezultatele mari după care tânjesc cu disperare, până nu am un nivel intens de smerenie. Altfel sunt deja mult prea predispus să mă umflu de mândrie datorită succesului și să îmi asum meritele care aparțin doar lui Dumnezeu.

Nu e de mirare că înainte de a fi umpluți cu puterea de a da mărturie, ucenicilor le-au trebuit zece zile de cercetare sinceră a inimii! Pentru că doar atunci era sigur pentru ca Dumnezeu să îi folosească pentru a face minunile incredibile pe care le putem vedea în cartea Faptelor. Sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu că mă așteaptă cu răbdare pentru a avea o inimă complet umilă înainte de a revărsa peste mine puterea după care tânjesc cu disperare!

Ellen White scrie: „Domnul ar putea să facă mult mai mult pentru poporul Său, dacă ar cultiva adevărata umilinţă; dar puţini sunt aceia cărora El le poate acorda o mare măsură de răspunderi şi succes, fără să ajungă plini de încredere în ei înşişi şi să uite cât sunt de dependenţi faţă de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care, la alegerea uneltelor Sale, Dumnezeu trebuie să-i treacă cu vederea pe aceia pe care lumea îi socoteşte mari, plini de talente şi strălucitori. Prea adesea ei sunt plini de îngâmfare şi încredere în sine. Ei se consideră destul de competenţi ca să acţioneze fără să ceară sfat de la Dumnezeu.” (Patriarhi și profeți, p. 553)

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Dragă Tată din cer, te rog să ne ierți că suntem atât de înrădăcinați în mândrie. Dacă ne-am evalua sentimentele cu sinceritate, am recunoaște că, în lucrarea pe care am făcut-o pentru Tine, prea des am fost motivați de ambiții egoiste, de ambiția de a fi observați și aplaudați. Acest lucru este greșit! Te rugăm, golește-ne de orice dorință pentru slava personală și copleșește-ne cu o conștientizare incredibilă a nevredniciei noastre. Îți mulțumim că tot ce ai nevoie este umilința noastră și apoi, vei putea să reverși peste noi o așa putere încât tot pământul va fi umplut de Slava Ta. Fie ca toată slava pentru viețile noastre de astăzi și din fiecare zi, să meargă către Tine! În numele scump și sfânt al lui Isus, Amin.

Scris de: Zac Page

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1. Rugați-vă pentru o experiență  a Camerei de Sus pentru cei ce participă la sesiunea Conferinței Generale. Da, lucrările trebuie să se desfășoare, dar să fie făcute cu rugăciune și umilință, încât să fie evident într-un mod remarcabil că Dumnezeu lucrează și este prezent în mijlocul poporului Său.
  2. Rugați-vă ca toți delegații și participanții să umble zilnic cu Hristos și să nu permită ca ocupațiile să elimine timpul nostru personal cu Dumnezeu, chiar și în timpul sesiunii Conferinței Generale, pentru că dacă întrerupem legătura aceasta nu vom avea putere când va veni ispita.
  3. Rugați-vă ca Dumnezeu să conducă și să binecuvânteze toate hotărârile pentru toate punctele de pe ordinea de zi, fie că sunt mici sau mari.
  4. Rugați-vă ca nimeni să nu încerce să manipuleze ordinea de zi sau întâlnirile, ci toți să permită Duhului Sfânt să le impresioneze inimile și să conducă întregul proces. Dumnezeu poate face o lucrare de neimaginat dacă ne predăm cu totul Lui!
  5. Rugați-vă ca muzica de la Conferința Generală să onoreze pe Dumnezeu și să atragă oamenii mai aproape de Isus, pregătindu-ne pentru acel timp de închinare cerească, atunci când ne vom aduna toți în curțile de sus.
  6. Rugați-vă pentru  binecuvântările lui Dumnezeu asupra seminariilor de rugăciune și întâlnirii femeilor care vor avea loc în timpul pauzelor  în cadrul sesiunii Conferinței Generale.
  7. Rugați-vă ca zona de standuri să fie un loc pentru o lucrarea specială a lui Dumnezeu asupra inimilor și situațiilor, pentru misiune și acțiune care vor avea un impact veșnic asupra a milioane de oameni din toată lumea.
  8. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să fie turnat asupra delegaților Departamentului Sănătate (14) ) venind de la Maryland și din lumea întreagă, ca Dumnezeu să-i înzestreze încât să facă o lucrare și mai mare inspirându-ne să fim mai sănătoși.
  9. Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra delegaților Asociației Pastorale a Conferinței Generale (7) venind de la Maryland ca să aibă o și mai mare înțelepciune și inspirația Duhului Sfânt pentru lucrarea lor.
  10. Rugați-vă pentru încheierea evanghelizării din Zimbabwe, care are loc astăzi și sunt așteptate peste 30 000 de botezuri. Pastorul Wilson și mulți alții au  predicat aici în ultimele săptămâni.

“Doar  botezul Duhului Sfânt poate aduce biserica  în poziția potrivită și poate pregăti poporul lui Dumnezeu pentru conflictual care se apropie cu repeziciune.” Manuscrise, vol. 4, p. 329

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *