Ziua 40 – Duminică, 3 mai

 Descoperind vinul cerului

Day40-300x225Pasaj Biblic de Meditat: Ioan 15:1-12

Verset Cheie: “Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. ” (Efeseni 5:18)

În timpul liceului am avut multe probleme așa că am început să beau pentru că voiam să fiu fericit. Voiam să mă simt bine. Dar această decizie a dus la și mai multe probleme și dureri de cap.

Este evident că nici pentru noi, deși suntem creștini, viața nu este ușoară. Biblia ne avertizează că „de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea” (Psalm 34:19) și ne spune să nu fim luați prin surprindere atunci când întâmpinăm încercări (1 Petru 4:12).

De când m-am convertit mai pe deplin, m-am gândit adesea că este suficient să fac haz de necaz când am greutăți în viață, știind că într-o zi voi experimenta bucuria și veselia cerului.

Dar Iacob 1:2 ne spune „să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări.” Îți imaginezi să fii bătut cu nuiele până ce pielea ta are dungi, hainele de pe tine să fie rupte, și să fii aruncat într-o închisoare întunecoasă cu securitate ridicată și cu picioarele în lanțuri? Asta este încercare dificilă. Dacă vreodată cineva ar fi avut nevoie de alcool pentru a-i lua durerea, aceasta ar fi fost situația potrivită. Cum a fost posibil ca Pavel și Sila să se poată ruga și să cânte cu bucurie în asemenea condiții?

Isus ne promite ceva incredibil în Ioan 15:11: „V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină.”

Această promisiune vine în contextul discuției despre nevoia noastră de a rămâne în Hristos. Să găsești mereu refugiu în prezența dragostei lui Hristos pe timpul furtunilor vieții aduce bucurie adevărată sufletului! Pentru că în prezența Sa „sunt bucurii nespuse” (Psalmi 16:11). Nu mă mir de ce Efeseni 5:18 pune în contrast a fi beat cu a fi umplut de Duhul Sfânt. „Numai prezența lui Dumnezeu îi poate face fericiți pe bărbați și femei. Apa obișnuită poate fi transformată de Hristos în vin ceresc.” (Căminul Adventist, p.28)

Eu nu mai am nevoie să beau alcool pentru a încerca să fiu fericit; am nevoie să mă adap mai mult cu Duhul Sfânt. Acesta este vinul cerului; și este ceva din care putem să luăm fără limită. Este bucuria de a învăța să rămânem în prezența lui Isus.

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată din ceruri, vrem să fim umpluți cu bucurie! Nu vrem doar să pretindem că viața de creștin este una veselă; vrem ca să fim cu adevărat umpluți cu rodul prețios al bucuriei. Te rugăm, ajută-ne să fim mai plini cu Duhul Sfânt. Te rugăm, iartă-ne că ne mulțumim să bem din cisterne goale în loc să bem din vinul cerului. Te rugăm ajută-ne să rămânem în prezența Ta iubitoare pentru ca să putem arăta lumii cât de plină de bucurie este viața de creștin. Îți mulțumim că astăzi ne umpli cu bucurie! În numele lui Isus, Amin!

Scris de Zac Page

Traducere: Sarah Ștefan

MASTER-Praying ManMOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1. Rugați-vă ca Dumnezeu să lucreze  cu atâta putere la viitoarea sesiune a Conferinței Generale  încât să fie evident pentru toți că Dumnezeu binecuvântează biserica Sa ca răspuns la multele rugăciuni care au fost înălțate.
  2. Rugați-vă ca fiecare dintre delegați să experimenteze din nou ”dragostea dintâi” și să fie astfel provocați ca umblarea lor cu Isus în timpul sesiunii să crească în intensitate.
  3. Rugați-vă pentru unitate în fiecare biserică și entitate din lumea întreagă, unitate bazată pe respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciune umilă, puterea Duhului Sfânt, respect pentru politica/procedeul acceptat al bisericii și angajamentul deplin în misiunea bisericii de proclamare a celor trei solii îngerești din Apocalipsa 14 precum și a îngerului al patrulea din Apocalipsa 18.
  4. Rugați-vă pentru claritate și înțelepciune, pentru delegații și conducătorii care vor lua hotărâri ce vor afecta direct viitorul bisericii noastre. Dumnezeu promite să ne dea înțelepciune arătându-ne calea pe care trebuie să mergem (Isaia 30:21). Fie ca să știm care este această cale pe măsură ce studiem și ne rugăm împreună.
  5. Rugați-vă pentru inițiativele Misiunii în Orașe care vor fi discutate la sesiune.
  6. Rugați-vă pentru o cooperare strânsă  și unitate între organizația bisericii și celelalte instituții care vor lucra împreună la viitoarea sesiune a Conferinței Generale.
  7. Rugați-vă pentru mulțimea delegaților care vor veni din Diviziunile, Uniunile, Conferințele, Misiunile și Bisericile locale din lumea întreagă, ca și pentru membri laici și  invitați. Rugați-vă ca ploaia Duhului Sfânt să cadă asupra lor.
  8. Rugați-vă pentru delegații de la ADRA, Misiunea Adventistă, Adventist Review și Edituri, precum și pentru conducerile departamentale ale Conferinței Generale și din lumea întreagă în timp ce răspândesc Evanghelia în mod practic.
  9. Rugați-vă pentru delegații și conducătorii de la Relații Publice și Libertate Religioasă atât cei de la Conferința Generală cât și din lumea întreagă. Ei sunt cei care luptă pentru libertatea religioasă.
  10. Rugați-vă pentru activități unite de evanghelizare și mărturisire la care să participe fiecare adventist de ziua a șaptea, bărbat, femeie sau copil, din toată lumea, împuterniciți cu puterea Duhului Sfânt, pentru că ne supunem conducerii Sale în viețile noastre.

”Ei au îndurat de bunăvoie greutăți și lipsuri și au urmărit și s-au sacrificat pentru succesul cauzei.  Darurile și sacrificiile lor exprimă recunoștința lor fierbinte și lauda inimilor lor pentru Cel care i-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Nici o influență mai înmiresmată nu poate urca la ceruri. Rugăciunile și milosteniile lor se înalță ca o aducere aminte înaintea lui Dumnezeu.” Solii alese, vol.2, p.212

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *