Nu vom sluji nici unui chip cioplit

Cover„Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujești” – Exod 20:4,5.

Creatorul nostru cere consacrarea noastră totală, întreaga loialitate. Tot ceea ce tinde să abată iubirea noastră față de Dumnezeu sau să se interpună slujirii datorate Lui devine astfel un idol. Pentru unii pământurile, casele şi mărfurile lor sunt idoli. Afacerile continuă să fie făcute cu zel şi energie, in timp ce slujirea lui Dumnezeu este considerată de importanță secundară. Altarul familial este neglijat, rugăciunea în taină este uitată. Mulți susțin că procedează drept cu aproapele lor şi par să simtă că, procedând astfel, își fac toată datoria.  Dar nu este suficient să păstrezi ul­timele șase porunci ale Decalogului. Noi trebuie să iubim pe Domnul, Dumnezeul nostru cu toată inima noastră. Nimic altceva nu poate satis­face cerințele Legii lui Dumnezeu, decât ascultarea de fiecare precept al ei.

Sunt mulți cei ale căror inimi au fost atât de împietrite de prosperitate, încât uită pe Dumnezeu și uită nevoile semenului lor. Cei care declară că sunt creștini se împodobesc cu bijuterii, lănțișoare, îmbrăcăminte costisitoare, în timp ce oamenii săraci ai Domnului suferă din lipsa celor necesare vieții. Bărbați și femei care pretind răscumpărarea  prin sângele Mântuitorului risipesc mijloacele încredințate lor pentru salvarea altor suflete şi apoi dau cu greu  şi puțin pentru religie, în timp ce oferă cu generozitate numai atunci când aceasta  aduce onoare pentru ei.  Aceștia sunt idolatri (ST/26 ian. 1882).

Tot ceea ce distrage mintea de la Dumnezeu ia forma unui idol și aceasta este cauza pentru care există atât de puțină putere în biserica de astăzi (Ms.2/1893).

Porunca a doua interzice închinarea la adevăratul Dumnezeu prin icoane şi asemănări… Mintea, îndepărtată de la perfecțiunea infinită a lui Iehova, va fi atunci atrasă mai degrabă spre creatură decât de Creator (1 FB/315).

Dumnezeu este un cercetător al inimii. El face deosebire între o slujire adevărată, din inimă, şi idolatrie (MS/126/1901).

Devoționalul face parte din cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *