Nu vom avea alți dumnezei

Cover„Să nu ai alți dumnezei afară de Mine” – Exodul 20:3

Cele Zece Porunci, să nu faci şi să faci, sunt zece făgăduințe garantate pentru noi, dacă vom da ascultare legii care guvernează Universul (1 BC/1 105),

Nu există nici o învățătură morală poruncită în oricare parte a Bibliei care să nu fi fost scrisă cu degetul lui Dumnezeu în Legea Sa cea sfântă, pe cele două table de piatră. 0 copie a fost dată lui Moise, pe muntele Sinai. Primele patru porunci așază asupra omului datoria de a sluji Domnului, Dumnezeului nostru, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea. Aceasta înseamnă omul în întregime.  Lucrul acesta cere o iubire atât de fierbinte, atât de intensă, încât omul nu mai poate nutri ceva în mintea sau simțămintele sale care să fie în rivalitate cu Dumnezeu; iar lucrările sale vor purta semnătura cerului. Orice altceva este subordonat slavei lui Dumnezeu. Tatăl nostru ceresc trebuie să fie totdeauna prețuit ca Cel dintâi, bucuria şi prosperitatea, lumina şi vrednicia vieții noastre, partea noastră pentru totdeauna (Scris. 15/1895).

Oamenii să se închine şi să slujească Domnului Dumnezeu şi numai Lui. Nici o mândrie egoistă să nu fie înălțată și slujită ca dumnezeu. Să nu faceți un zeu din bani. Dacă senzualitatea nu este ținută sub controlul facultăților superioare ale minții, pasiunile josnice vor conduce ființa omenească. Orice lucru care este făcut  subiectul necuvenit de gândire şi admirație, absorbind mintea, este un dumnezeu ales înaintea lui Dumnezeu (MS.126/1901).

Iehova cel veșnic, existent prin Sine Însuși, Cel necreat, El Însuși sursa şi susținătorul a toate, este singurul îndreptățit la suprema închinare şi adorare. Omului îi este interzis să dea altcuiva locul cel dintâi în simțămintele sau în slujirea sa. Tot ceea ce nutrim şi care tinde să slăbească iubirea noastră față de Dumnezeu sau interferează cu slujirea pe care I-o datorăm devine dumnezeul nostru (1 FB/314).

Devoționalul face parte din cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *