O încercare a credinței

Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-L ia ca moștenire, a ascultat, şi a plecat fără să știe unde se duce” Evrei 11:8.

Dumnezeu a ales pe Avraam ca sol al Său prin care să comunice lumina lumii. Cuvântul lui Dumnezeu a venit la el, nu prezentându-i perspective măgulitoare în această viață, nici un salariu mare, sau o mare apreciere și onoare lumească. ”Ieși din țara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în țara pe care ţi -o voi arăta”(Geneza 12:1), a fost solia divină către Avraam. Și patriarhul a ascultat… El și-a părăsit țara, căminul, rudele și toate legăturile plăcute  din anii tinereții sale ca să devină străin și călător.

Avraam … ar fi putut judeca și chestiona scopurile lui Dumnezeu. Dar el a demonstrat că a avut o încredere desăvârșită că Dumnezeu îl conduce. El nu a întrebat dacă țara  era plăcută, roditoare sau  dacă el va avea sau nu probleme. El a mers la porunca lui Dumnezeu. Aceasta este o lecție pentru fiecare dintre noi…

Există unii care ar putea fi în poziții favorabile… în lucrurile acestei vieți, dar Dumnezeu poate avea o lucrare pentru ei  în altă parte, o lucrare pe care ei n-ar putea s-o facă printre rude sau prieteni. Tocmai poziția de tihnă și rudele care îi înconjoară îi împiedică să dezvolte exact acele trăsături de caracter pe care Dumnezeu ar vrea ca ei să le dezvolte. Dar Dumnezeu are grijă să le schimbe poziția și să-i trimită acolo unde anturajul va fi total diferit,fiind cel mai bun loc pentru ca ei să dezvolte un caracter care Îl va proslăvi…

Când ne așezăm acolo unde avem toate avantajele și tot confortul, nu simțim atât de mult nevoia de a depinde clipă de clipă de Dumnezeu. Dumnezeu, în providența Sa, ne aduce în poziții în care vom simți nevoia ajutorului și puterii Sale…

Se afirmă despre Avraam că el a căutat cetatea al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu… Așa  este cu fiecare dintre noi. Suntem doar străini și peregrini în această lume. Noi căutăm cetatea pe care a căutat-o Avraam, cetatea al cărei meșter și  ziditor este Dumnezeu.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *