În mâna Olarului

”Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul, şi Tu olarul, care ne-ai întocmit: suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale” Isaia 64:8.

În cuvântul Său, Dumnezeu se compară pe Sine cu un olar și poporul Său cu lutul. Lucrarea Sa este să îi modeleze și să îi transforme după chipul și asemănarea Sa. Lecția pe care ei trebuie să o învețe este lecția supunerii.  Eul personal nu trebuie să fie scos în evidență. Dacă se acordă atenția cuvenită instrucțiunilor divine, dacă eul este predat voinței divine, mâna Olarului va face un vas bine proporționat.

Superioritatea unei legături reale cu Hristos vine din ascultarea de cuvintele: ”Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine…” Lucrătorul care trăiește această experiență are o dorință intensă de a cunoaște plinătatea dragostei care întrece orice cunoștință. Capacitatea sa de a se bucura de dragostea lui Dumnezeu crește în mod constant. Învățând zilnic în școala lui Hristos, el are o capacitate în continuă creștere de a prinde înțelesul adevărurilor sublime, care sunt la fel de profunde ca și veșnicia…

Omul înțelege astfel că el este materialul cu care lucrează Dumnezeu, și că trebuie să fie supus în mâinile Maestrului. Peste el vin încercări, pentru că fără încercări și dezamăgire, el nu și-ar da seama niciodată de lipsa  sa de înțelepciune și de experiență.

Dacă îl caută pe Domnul cu umilință și încredere, fiecare încercare va lucra spre binele său. Poate că va părea uneori că eșuează, dar aparentul eșec de a ajunge la locul unde spera să ajungă, poate fi calea lui Dumnezeu  de a-l ajuta să înainteze. El crede că a eșuat, dar acest aparent eșec înseamnă o mai bună cunoaștere de sine și o încredere mai fermă în mâinile lui Dumnezeu… El poate face greșeli, dar învață să nu mai repete aceste greșeli. Unit cu Hristos, Adevărata Viță, el este împuternicit să aducă rod spre slava lui Dumnezeu…

Domnul dorește ca noi să fim blânzi, smeriți și plini de pocăință, dar având asigurarea deplină care vine din cunoașterea voii lui Dumnezeu. ”Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă… El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui … (2 Timotei 1:7-9).

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *