Urmează exemplul de sacrificiu al lui Hristos

CoverLuaţi jugul Meu asupra voastră, şi învățați de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre” Matei 11:29.

Cei care vor fi primiți în cele din urmă în ceruri ca membri ai familiei regale, trebuie să se dea pe ei înșiși, trup, suflet și duh în serviciul Celui ce a plătit prețul răscumpărării lor. Tot ceea ce avem și suntem aparține Domnului. ”Voi nu sunteţi ai voştri” declară apostolul. ”Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu”(1 Corinteni 6:19, 20)…

Te-ai consacrat în întregime Domnului? Te poate El folosi ca pe un vas de cinste? Îți faci cu credincioșie partea pentru cauza Lui? Dumnezeu a dat fiecărui om lucrarea lui. El așteaptă ca fiecare credincios să coopereze cu El în lucrarea de salvare a sufletelor. Când cauza Lui sufere din lipsa mijloacelor, cum poate cineva stabili un preț pentru serviciile sale, refuzând să-și ia crucea în fiecare zi și să practice lepădarea de sine de dragul lui Hristos?

Împlinirea făgăduinței că vom fi moștenitori împreună cu Hristos se bazează pe dorința noastră de a ne lepăda de noi înșine. Când Hristos va intra în posesia împărăției Sale, cei ce L-au urmat aici pe pământ în tăgăduire de sine și sacrificiu sunt cei ce vor primi răsplata vieții veșnice.

Chemarea lui Hristos la sacrificiu și supunere fără rezerve înseamnă răstignirea eului. Pentru a asculta de  această chemare, trebuie să avem o credință necondiționată în El, ca Exemplu desăvârșit și trebuie să avem o înțelegere clară că trebuie să-L reprezentăm în lume. Cei care lucrează pentru Hristos trebuie să lucreze după planurile Sale. Ei trebuie să trăiască viața Sa. Chemarea Sa pentru supunere necondiționată trebuie să fie supremă. Ei nu trebuie să permită nici unei legături sau interes pământesc să-i împiedice de a-I da omagiul inimii lor și serviciul vieții lor. Cu seriozitate și neobosit trebuie să lucreze cu Dumnezeu ca să salveze din puterea ispititorului sufletele care pier.

Cei care sunt astfel în legătură cu Hristos învață constant de la El, trecând prin etapele succesive ale progresului în experiența creștină. Dificultățile și nedumeririle vin pentru ca ei să poată învăța în mod cât mai desăvârșit voința și calea lui Hristos. Dar ei se roagă și cred și prin exercițiu credința lor crește.

”Luați jugul Meu asupra voastră” spune Hristos, care în natura omenească a trăit și a lucrat pe acest pământ. El a purtat în mod constant jugul supunerii, întâmpinând greutățile pe care trebuie să le întâmpine ființele omenești, suportând încercările pe care ei trebuie să le suporte. Vrăjmașul ne va ataca mereu așa cum L-a atacat pe Hristos, aducând asupra noastră ispite puternice. Dar pentru fiecare există o cale de scăpare. – Manuscris 88, 9 august 1903, ”Să nu obosiți în facerea binelui”

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *