Cine este Regele?

CoverʺVoi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţiʺ Matei 23:8.

Înainte de a începe orice lucrare, slujitorii lui Dumnezeu trebuie să se roage cu toată umilința, cu un simțământ al dependenței lor de Dumnezeu, înțelegând cât de mult trebuie să lucreze  Duhul Său în ei. Ei trebuie să se păzească de a se considera pe ei înșiși regi, pentru că dacă fac astfel dezonorează pe Domnul și lucrarea lor este un eșec. ʺVoi toți sunteți frați.ʺ

Ingeniozitatea omului, judecata sa, puterea de a făptui, toate vin de la Dumnezeu. Și toate ar trebui devotate în serviciul Său. Principiile Bibliei trebuie să controleze pe slujitorii Domnului. Lucrătorii Săi trebuie să facă întotdeauna dreptate și judecată, menținând statornic calea Domnului. ʺCăutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui ʺ(Matei 6:33). Faceți din aceasta punctul în jurul căruia este centrată viață voastră și toate lucrurile de care aveți nevoie vă vor fi date. Puneți interesele Răscumpărătorului înaintea intereselor voastre sau ale oricărei oricare alte ființe omenești. El v-a cumpărat și toate puterile voastre îi aparțin.

Nu faceți din nici un om regele vostru. Cine este Regele nostru? Cel ce este numit ʺMinunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păciiʺ (Isaia 9:6). El este Mântuitorul nostru, Împăratul nostru. La El puteți merge mereu cu poverile voastre. Oricât de mari  ar fi păcatele tale, nu e nevoie să să te temi de respingere. Dacă ai rănit pe fratele tău, mergi la el și mărturisește răul pe care i l-ai făcut. Când ai făcut acest lucru, poți veni la Regele tău, cerându-I  iertare. El nu va profita niciodată de ceea ce I-ai mărturisit. Nu te va dezamăgi niciodată. El a promis în mod solemn că-ți va ierta păcatele și te va curăți de orice întinare. Numele tuturor celor din poporul Său sunt scrise în cartea vieții.

Amintiți-vă că Hristos este singura noastră speranță, singura noastră scăpare. ʺEl a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire: prin rănile Lui ați fost vindecațiʺ (1 Petru 2:24).ʺ Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu! Şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi, să capete veșnica moştenire, care le-a fost făgăduităʺ (Evrei 9:13-15). – Manuscris 3, 1 martie 1903, ʺFiecărui om, lucrarea saʺ

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *