Îngeri însoțitori

CoverʺNu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?ʺ Evrei 1:14.

Îngerii care văd pururea fața Tatălui în ceruri  ar prefera să rămână aproape de Dumnezeu. Dar Domnul dă fiecărui înger lucrarea sa de făcut pentru lumea căzută. Ajutor  divin este prevăzut pentru oameni. Ei au ocazia cooperării cu inteligențele cerești, ocazia de a fi împreună lucrători cu Dumnezeu. În fața lor sunt puse posibilitățile de a obține pregătirea potrivită pentru prezența lui Dumnezeu, de a fi făcuți în stare de a vedea fața Sa. Îngeri cerești lucrează pentru a aduce familia omenească într-o frăție strânsă, o unitate descrisă de Hristos ca fiind asemenea celei dintre Tatăl și Fiul. Cum de oameni atât de onorați de Dumnezeu nu pot aprecia ocaziile și privilegiile pe care le au? Cum pot ei refuza să accepte ajutorul divin oferit? Cât de mult ar câștiga oamenii dacă ar ține veșnicia în fața ochilor.

Agenții satanici se luptă mereu pentru stăpânirea asupra minții oamenilor. Dar îngerii  lui Dumnezeu sunt constant la lucru, întărind mâinile slăbite și genunchii slăbănogiți ai celor care strigă la Dumnezeu pentru ajutor. Făgăduința dată fiecărui copil al ui Dumnezeu este: ʺCereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschideʺ (Matei 7:7). Domnul este  mai doritor să dea Duhul Sfânt  celor ce I-l cer, dacât sunt părinții de a daruri bune copiilor lor. Deci cereți, credeți ceea ce a spus Dumnezeu. Cu siguranță, El va împlini cuvântul Său. Spuneți din inimă: ʺCarnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele şi partea mea de moştenireʺ(Psalm 73:26). Biruința trebuie să fie câștigată zi de zi. Ca urmași ai lui Hristos trebuie să stăm pe un teren avantajos în fața lumii, ca reprezentanți ai lui Hristos. Să ne angajăm deci în această parte a războiului creștin  biruind cu hotărâre fiecare slăbiciune de caracter.

Domnul a avut oameni sinceri , cei care au făcut un legământ cu Dumnezeu prin sacrificiu. Ei nu s-au  abătut de la integritatea lor, ci s-au păstrat nepătați de lume. Ei au fost conduși de Lumina vieții pentru a învinge intențiile dușmanului viclean. Își vor face oare  ființele omenești partea rezistând diavolului? Dacă vor face aceasta, cu siguranță el va fugi de la ei. Îngerii vor face pentru voi lucruri pe care voi nu le puteți face pentru voi înșivă. Ei așteaptă pentru colaborarea voastră…

În timp ce ai dorința de a rezista divolului și te rogi cu sinceritate ʺScapă-mă de ispităʺ vei avea putere pentru acea zi. Lucrarea îngerilor cerești este de a veni aproape de cei încercați, de cei în suferință, de cei ispitiți. – Manuscris 14,  23 februarie 1899, ʺFiecărui om  lucrarea sa.ʺ

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *