Hristos, puternicul vindecător

GR_edited-2aVeniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” Matei 11:28.

Hristos a folosit orice mijloc pentru a atrage atenția celui nepocăit. Cât de duioase și pline de tact erau relațiile Sale cu ceilalți. El tânjea să rupă vraja orbirii celor înșelați și duși în eroare de către agenții satanici. Dorea să dea iertarea și pacea sufletului contaminat de păcat.

Hristos a fost puternicul Vindecător al tuturor bolilor spirituale și fizice. Priviți, o, priviți la  Răsumpărătorul plin de compătimire. Cu ochiul credinței priviți-L mergând pe străzile cetăților, adunând la Sine pe cei slabi și împovărați. Ființe neajutorate, păcătoase,  se îngrămădeau lângă El. Vedeți mamele cu cei mici, bolnavi sau pe moarte în brațele lor, înghesuindu-se prin mulțime ca să poată ajunge acolo unde El le putea vedea și atinge. Urmăriți scena cu ochiul credinței. Urmăriți aceste mame, făcându-și drum către El, palide, obosite, aproape disperate, dar hotărâte și perseverente, purtându-și povara de suferință în brațe.

Deși ele sunt de multe ori împinse înapoi, Hristos își face drum, pas cu pas, până ce este aproape de ele. Lacrimi  de bucurie și de speranță se rostogolesc, când văd că I-au captat atenția și privesc în ochi ce exprimă milă duioasă și dragoste pentru mama împovărată și pentru copilul suferind. O invită să aibă încredere, spunând: “Ce pot să fac pentru tine?” Ea spune cu un suspin marea nevoie: “Învățătorule, să-mi vindeci copilul”. Ea și-a arătat credința croindu-și drum către El, deși nu știa că El Își făcea drum către ea, și Hristos ia copilul din brațele Sale. El spune un cuvânt și boala fuge la atingerea Sa. Paloarea de moarte a dispărut. Curentul dătător de viață curge prin vene. Mușchii își recapătă puterea.

Cuvinte de mângâiere și pace sunt spuse mamei, apoi un alt caz la fel de urgent este prezentat. Mama cere ajutor  pentru ea și pentru copiii ei, pentru că toți sunt suferinzi. Cu bunăvoință și bucurie Hristos Își exersează puterea dătătoare de viață și ei laudă, onorează și slăvesc numele Său care face lucruri minunate.

Pe chipul Său nu era nici o privire încruntată care să alunge pe umilul solicitant departe de prezența Sa. Preoții și conducătorii căutau să desucrajeze pe cei în suferință și nevoiași, spunând că Hristos a vindecat pe bolnav prin puterea diavolului. Dar calea Sa nu putea fi blocată. El era hotărât să nu dea greș nici să Se descurajeze. Suferind El Însuși lipsuri, a traversat țara care era scena lucrării Sale, împrăștiind binecuvântări și căutând să ajungă la inimile împietrite. – Scrisoarea 31, 12 ianuarie 1898, către Uriah Smith,  multă vreme editor la Review and Herald

Devoționalul face parte din cartea Privind în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *