Atunci când adevărul este un principiu de durată

GR_edited-2aʺPentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui DumnezeuʺColoseni 1:10.

Adevărul lui Dumnezeu descoperit în Cuvântul Său trebuie să fie un principiu viu, de durată. El nu trebuie privit doar ca o influență printre multe altele, ci una care este deasupra tuturor. Acesta va exercita o putere asupra vieții și purtării până ce întreaga ființă este asimilată imaginii Modelului Desăvârșit și ființa omenească este desăvârșită în Isus Hristos. ʺAstfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El,  fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El,ʺ nu în eu, nu după ideile oamenilor, ci ʺîn El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile cari v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţămiri către Dumnezeu.  Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.ʺ Coloseni 2:6-8.

Cel mai mare pericol al vostru va fi să nu vedeți nevoia de a contempla caracterul lui Hristos cu scopul de a imita viața Lui și a vă armoniza caracterul cu caracterul Lui. Trebuie să arătați o diferență accentuată între caracterul vostru și cel al lumii. ʺCăci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.  Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpîniriʺ Coloseni 2:9, 10.

Marile adevăruri ale Bibliei sunt pentru fiecare dintre noi, ca să ne conducă, să ne călăuzească, să ne controleze viața, căci aceasta este singurul mod în care Hristos poate fi reprezentat lumii în mod potrivit, în har și frumusețe în caracterele tuturor celor ce mărturisesc a fi ucenicii Lui. Dumnezeu cere sfințirea în întregime: trup, suflet și duh. Duhul Sfânt  sădește o natură nouă și modelează prin harul lui Hristos caracterul omului, până ce imaginea lui Hristos este desăvârșită. Aceasta este adevărata sfințire…

Spiritul și cuvântul și influența pe care o ai impresionează mințile altora. Atmosfera care înconjoară sufletul, dacă este rea, va fi ca o malarie spirituală, otrăvitoare pentru cei din jur. Dar a avea o atmosferă care să fie ca o mireasmă de viață  spre viață pentru alții este folositor pentru suflet. Când sufletul este încărcat cu adevărul care lucrează prin dragoste și curățește sufletul, o atmosferă cerească invadează sufletul. ʺCine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce răuʺ Proverbe 13:20. Fiecare suflet care pretinde a crede adevărul ar trebui să manifeste o integritate a caracterului, un devotament față de Dumnezeu, o statornicie a scopului și să reprezinte caracterul lui Hristos  într-o viață bine organizată și o conversație evlavioasă.- Scrisoarea 70, 13 ianuarie 1894, către ʺFrații cu poziții de responsabilitate din boiroul revistei Review and Herlad.ʺ

Devoționalul face parte din cartea Privind în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *