Creștinii să fie strict cumpătați, conduși de principiu

ʺDeci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeuʺ 1 Corinteni 10:31.

Apostolul Pavel scrie: „Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul! Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt; ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat“ (1 Corinteni 9, 24-27).

Sunt mulţi în lume care se lasă în voia unor obiceiuri dăunătoare. Apetitul este legea care-i cârmuieşte şi, datorită relelor lor deprinderi, simţul moral este umbrit, iar puterea de a discerne lucrurile sfinte este în mare măsură distrusă. Dar pentru creştini este necesar să fie strict cumpătaţi. Ei ar trebui să-şi pună un standard înalt. Cumpătarea în mâncare, băutură şi îmbrăcăminte este esenţială. Principiul ar trebui să predomine, şi nu apetitul sau fantezia. Cei ce mănâncă prea mult sau a căror hrană este de o calitate îndoielnică sunt lesne conduşi la risipă şi la „multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare“ (1 Timotei 6, 9). Cei care sunt „împreună lucrători cu Dumnezeu“ ar trebui să folosească orice fărâmă a influenţei lor pentru a încuraja răspândirea adevăratelor principii ale cumpătării.

Este mare lucru să fii credincios faţă de Dumnezeu. El are pretenţii asupra tuturor celor care sunt angajaţi în slujba Sa. El doreşte ca mintea şi corpul să fie păstrate în cea mai bună stare de sănătate, fiecare putere şi înzestrare să se afle sub controlul divin şi cât de viguroase le pot face obiceiurile atente, de strictă cumpătare! Noi avem obligaţia faţă de Dumnezeu de a ne consacra Lui fără rezervă, cu trup şi suflet, cu toate facultăţile considerate ca daruri date de El, spre a fi folosite în slujba Lui.

Toate energiile şi însuşirile noastre trebuie să fie mereu întărite şi perfecționate în cursul acestui timp de probă. Numai aceia care apreciază aceste principii şi care au fost deprinşi să se îngrijească de corpurile lor cu pricepere şi în temere de Dumnezeu ar trebui să fie aleşi pentru a primi răspunderi în lucrarea aceasta… Fiecare comunitate are nevoie de o mărturie clară şi energică, dând din trâmbiţă un sunet lămurit.  –Dietă și hrană 156, 157.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *