Acum este timpul să lucrăm pentru Hristos

ʺTe rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:  propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţăturaʺ 2 Timotei 4:1, 2.

Cum aţi folosit voi darul lui Dumnezeu? El v-a pus la îndemână motivul-forţă, necesar pentru acţiune, pentru ca, prin răbdare, nădejde şi veghere neobosită, voi să-L puteţi înfăţişa pe Hristos, şi pe El răstignit, îndemnându-i pe oameni să se pocăiască de păcatele lor, făcând să răsune avertizarea că Hristos urmează să vină în curând, cu putere şi cu multă slavă.

Dacă membrii comunităţii din … nu se trezesc acum şi nu pornesc să lucreze în câmpurile misionare, ei vor cădea din nou într-un somn de moarte. Cum a lucrat Duhul Sfânt asupra inimilor voastre? N-aţi fost voi inspiraţi să folosiţi talanţii pe care vi i-a dat Dumnezeu; ca fiecare bărbat, femeie şi tânăr să-i folosească pentru vestirea adevărului prezent, făcând eforturi personale, mergând în oraşele unde adevărul n-a fost încă proclamat şi înălţând stindardul?

N-au fost înviorate energiile voastre prin binecuvântarea pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra voastră? N-a fost imprimat adevărul mai adânc în sufletul vostru? N-aţi văzut voi mult mai lămurit importanţa lui cu privire la cei care pier fără Hristos? De când cu descoperirea vădită a binecuvântării lui Dumnezeu, mărturisiţi voi mai distinct şi mai hotărât ca oricând mai înainte pentru Hristos?

Duhul Sfânt a adus în chip hotărât în mintea voastră adevărurile importante şi vitale pentru timpul de faţă. Se cuvine oare ca această cunoştinţă să fie legată într-un şervet şi să fie ascunsă în pământ? Nu, nu. Ea trebuie să fie pusă la schimbător. Atunci când omul îşi foloseşte talanţii, oricât de mici, cu credincioşie, Duhul Sfânt ia lucrurile lui Dumnezeu şi le prezintă din nou minţii. Prin Duhul Său, Dumnezeu face din Cuvântul Său o putere înviorătoare. El este viu şi puternic, exercitând o puternică influenţă asupra minţii, nu din cauza ştiinţei şi inteligenţei agentului omenesc, ci din cauză că puterea divină lucrează împreună cu puterea omenească. Şi toată lauda trebuie să fie dată puterii divine. Mărturii 8, pag. 54, 55.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *