Cum să învățăm cele mai profunde lecții din natură

Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?  El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc”  Iov 12:9, 10.

În timp ce copiii şi tinerii dobândesc o cunoaştere faptică de la profesori şi din manuale, lăsați-i să înveţe să tragă învățăminte şi să discearnă ei înşişi adevărul. Când se ocupă cu grădinăritul, întrebaţi-i ce învaţă din îngrijirea plantelor. Când admiră un peisaj superb, întrebaţi-i de ce a îmbrăcat Dumnezeu câmpiile şi pădurile cu nuanţe atât de variate şi frumoase. De ce nu a fost totul zugrăvit într-un brun sumbru? Când culeg florile, călăuziți-i să se gândească la motivul pentru care El ne-a păstrat frumuseţea acestor  plante care vin din Eden. Învăţaţi-i să observe pretutindeni în natură dovezile că Dumnezeu Se gândeşte la noi, să observe minunata adaptare a tuturor lucrurilor la nevoile şi fericirea noastră.

Numai aceia care recunosc în natură lucrarea Tatălui, care în bogăția și frumusețea pământului citesc scrisul de mână al Tatălui — doar ei învaţă de la lucrurile din natură cele mai profunde lecţii ale acestora şi primesc cea mai înaltă slujire a lor. Numai ei pot aprecia pe deplin semnificaţia dealului şi a văii, a râului şi a mării, ei, cei care le privesc ca pe o expresie a gândirii lui Dumnezeu, o descoperire a Creatorului.

Multe ilustraţii din natură sunt folosite de scriitorii Bibliei, iar pe măsură ce observăm lucrurile din lumea naturală, vom fi făcuți, sub îndrumarea Duhului Sfânt,  în stare să înţelegem mai profund lecţiile Cuvântului lui Dumnezeu. În felul acesta, natura devine o cheie pentru vistieria Cuvântului.

Copiii ar trebui să fie încurajaţi să caute în natură obiectele care ilustrează învăţăturile Bibliei şi să descopere în Biblie asemănările cu lucrurile din natură. Ei ar trebui să caute, atât în natură, cât şi în Sfintele Scripturi, fiecare obiect care-L reprezintă pe Hristos şi, de asemenea, pe acelea pe care El le-a folosit pentru ilustrarea adevărului. Astfel, ei pot învăţa să-L vadă în copac şi în viţa-de-vie, în crin şi în trandafir, în soare şi în stea. Ei pot învăţa să-I audă glasul în cântecul păsărilor, în foşnetul copacilor, în tunetul care se prăvăleşte şi în muzica mării. Şi fiecare obiect din natură va repeta pentru ei lecţiile Sale preţioase.

Pentru cei care fac în acest fel cunoştinţă cu Hristos, pământul nu va mai fi niciodată un loc singuratic şi pustiu. Va fi casa Tatălui lor, plină de prezenţa Acelui care a locuit odată printre noi. Educația, 119, 120.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *