Adevărul trebuie să fie trăit, nu doar vorbit

ʺSpuneţi printre neamuri: «Domnul împărăţeşte! De aceea lumea este tare, şi nu se clatină.» Domnul judecă popoarele cu dreptateʺ Psalm 96:10.

Oamenii nu trebuie să fie împiedecați în dezvoltarea lor spirituală prin prin legătura cu biserica, ci trebuie să fie întăriți, înălțați, înnobilați, pregătiți pentru lucrarea cea mai sacră încredințată vreodată muritorilor. Scopul Domnului este acela de a avea o armată bine instruită, gata să fie chemată la acțiune în orice clipă. Această armată va fi alcătuită din bărbați și femei bine educați care s-au pus pe ei înșiși sub influențe care i-au pregătit pentru servire.

Lucrătorii lui Dumnezeu trebuie să vegheze asupra sufletelor, ca unii care au să dea socotelă, de aceea au nevoie de prezența continuă a lui Hristos în inimile lor, pentru ca să poată câștiga pe păcătoși la El. Ei trebuie să fi supus ei înșiși totul lui Dumnezeu, pentru a putea spune celor pentru care lucrează, nevoia și înțelesul supunerii fără rezerve. Ei trebuie să-și amintească că sunt împreună lucrători cu Dumnezeu și că trebuie să se păzească împotriva mișcărilor încete și incerte. Satana veghează neobosit pentru ocazii de a câștiga controlul asupra celor pe care ei caută să-i câștige la Hristos. Lucrătorii pentru Isus pot  respinge dușmanul numai prin veghere neîncetată. Ei pot conduce pe cei ispitiți la cruce numai în puterea Mântuitorului. Nici învățătura nici elocvența nu vor realiza acest lucru, ci prezentarea adevărului lui Dumnezeu în simplitate și cu puterea Duhului Sfânt.

Există o singură putere care poate întoarce păcătosul de la păcat la sfințenie – puterea lui Hristos. Mântuitorul nostru este singurul care poate îndepărta păcatul. Numai El poate face pe femei  și pe bărbați statornici și îi poate păstra astfel.

Adevărul nu trebui să fie doar rostit de cei care lucrează pentru Hristos, ci trebuie să fie trăit. Oamenii urmăresc și cântăresc pe cei care pretind a crede adevărurile speciale pentru timpul acesta. Ei se uită să vadă dacă viața lor reprezintă pe Hristos. Prin angajarea umilă și serioasă în lucrarea de a face bine tuturor, poporul lui Dumnezeu va exercita o influență care-și va produce efectul asupra tuturor celor cu care vin în contact. Dacă cei care cunosc adevărul se vor ține de această lucrare pe măsură ce se ivesc ocaziile, făcând zilnic fapte de iubire și bunătate în cartierul în care locuiesc, Hristos se va arăta în viețile lor. – Review and Herald, 2 iunie 1903.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *