Imită pe Isus și etica Sa

ʺFiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isusʺ Filipeni 2:4, 5.

Etica insuflată de Evanghelie nu recunoaște alt standard decât perfecțiunea minții și voinței lui Dumnezeu. Dumnezeu cere  de la făpturile Sale conformare cu voia Lui. Nedesăvârșirea caracterului este păcat și păcatul este călcarea legii. Toate trăsăturile de caracter neprihănite locuiesc ca un întreg, perfect și armonios în Dumnezeu. Toți cei care primesc pe Hristos ca Mântuitor personal au privilegiul să posede aceste atribute. Aceasta este știința sfințeniei.

Cât de glorioase sunt posibilitățile puse în fața rasei căzute. Dumnezeu ne-a descoperit prin Fiul Său desăvârșirea pe care sunt în stare s-o atingă ființele omenești. Prin meritele lui Hristos, ei sunt ridicați din starea coruptă, sunt curățiți și făcuți mai prețioși decât aurul de Ofir. Ființele omenești au posibilitatea de a deveni de a deveni tovarăși ai îngerilor în slavă și pot reflecta splendoarea strălucitoare a tronului veșnic. Este privilegiul lor de a avea credință ca prin puterea lui Hristos să poată fi făcuți nemuritori. Dar cât de rar realizează ei ce înălțimi ar putea atinge dacă ar permite lui Dumnezeu să-i conducă la fiecare pas!

Dumnezeu permite fiecărei ființe  omenești să-și exerseze individualitatea. El dorește ca nimeni să nu-și supună mintea unui om muritor. Cei care doresc să fie transformați în minte și caracter trebuie să nu privească la alții, ci la Exemplul divin…

Ca Exemplu noi avem pe Cel  care este totul în tot, Cel mai important din zece mii, Cel a cărui superioritate nu suferă comparație. Plin de bunăvoință, El Și-a adaptat  viața pentru a fi imitată de tot universul. În Hristos s-a unit bogăția și sărăcia, măreția și înjosirea, puterea nelimitată și smerenia ce vor fi reflectate de fiecare suflet care Îl primește. În El, prin ale cărui puteri și calități ale minții omenești,  a fost dezvăluită înțelepciunea celui mai mare Învățător pe care L-a cunoscut lumea vreodată. – Signs of the Times, 3 septembrie 1902.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *