Semnul autorității lui Dumnezeu

ʺAi tăi vor zidi iarăş pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit «Dregător de spărturi», «Cel ce drege drumurile, şi face ţara cu putinţă de locuit»ʺ Isaia 58:12.

Sabatul este o agrafă de aur care Îl uneşte pe Dumnezeu cu poporul Său. Dar porunca Sabatului a fost sfărâmată. Ziua cea sfântă a lui Dumnezeu a fost profanată. Sabatul a fost smuls din locul lui de către omul păcatului, şi o zi de lucru obişnuită a fost înălţată în locul lui. O spărtură s-a făcut în Lege, şi spărtura aceasta trebuie să fie dreasă. Adevăratul Sabat trebuie să fie înălţat la cuvenita lui poziţie ca zi de odihnă a lui Dumnezeu.

În capitolul 58 din Isaia este schiţată lucrarea pe care o are de făcut poporul lui Dumnezeu. El trebuie să preamărească Legea şi să o facă vrednică de cinste, să zidească vechile dărâmături şi să refacă temeliile multor generaţii. Acelora care fac lucrul acesta Dumnezeu le spune: „Vei fi numit dregător de spărturi“, „Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit…. Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.“

Problema Sabatului urmează să fie subiectul în jurul căruia se dă marea bătălie finală la care va lua parte întreaga lume. Oamenii au onorat principiile lui Satana mai presus de principiile care stăpânesc în cer. Ei au primit un Sabat neadevărat, pe care Satana l-a înălţat ca semn al autorităţii sale. Dar Dumnezeu a pus sigiliul său pe cerinţa Lui împărătească. Fiecare instituţie a Sabatului poartă numele autorului ei, un semn de neșters care arată autoritatea fiecăruia. Noi trebuie să le arătăm că este de însemnătate vitală, dacă ei poartă semnul Împărăţiei lui Dumnezeu sau semnul împărăţiei răzvrătirii, deoarece ei se declară supuşi ai împărăţiei al cărei semn îl poartă. Dumnezeu ne-a chemat să înălţăm standardul Sabatului Său călcat în picioare. Cât de însemnat este, deci, ca exemplul nostru în ţinerea Sabatului să fie cel drept. – Mărturii vol. 6, 351-353.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *