Adevărații ucenici acceptă Scripturile ca fiind vocea lui Dumnezeu

ʺŞi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: «Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi»ʺ Ioan 8: 31, 32.

Tânărul care face din Biblie ghidul său nu se abate de la cărarea datoriei şi a siguranţei. Această Carte îl va învăţa să-şi păstreze integritatea caracterului, să fie demn de încredere, să nu practice înşelăciunea. Ea îl va învăţa că niciodată nu trebuie să calce Legea lui Dumnezeu pentru a ajunge la ceva dorit, chiar dacă aceasta implică un sacrificiu. Îl va învăţa că binecuvântările cerului nu vor rămâne asupra lui, dacă el se îndepărtează de la calea cea dreaptă; că, deşi oamenii par să prospere în neascultare, cu siguranţă ei vor secera ceea ce au semănat.

Numai aceia care citesc Scripturile, ca fiind glasul lui Dumnezeu care le vorbeşte, învaţă cu adevărat din ele. Ei tremură la glasul lui Dumnezeu, deoarece, pentru ei, este o realitate vie. Ei îşi deschid mintea la învăţătura divină şi se roagă pentru har, pentru a putea obţine o pregătire pentru slujire. Atunci când torţa cerească se află în mâna lui, căutătorul adevărului îşi vede propria slăbiciune, propria infirmitate şi neputinţa de a descoperi neprihănirea în el. El vede că în el nu este nimic care să-l poată recomanda lui Dumnezeu. El se roagă pentru Duhul Sfânt, reprezentantul lui Hristos, care să-i fie călăuză continuă, care să-l conducă în tot adevărul, repetând făgăduinţa: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile“ (Ioan 14, 26)…

Cercetătorul sârguincios al Bibliei va creşte constant în cunoaştere şi discernământ. Mintea sa va aborda subiecte înalte şi va prinde adevărul realităţilor veşnice. Motivele sale de acţiune vor fi corecte. El îşi va folosi talantul influenţei pentru a-i ajuta pe alţii să înţeleagă mai deplin răspunderile pe care li le-a dat Dumnezeu. Inima sa va fi un izvor de bucurie, văzând cum succesul îi încununează eforturile de a împărtăşi şi altora binecuvântările primite. – Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, 449-451.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *