Biblia dezvăluie calea către Hristos

ʺIubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toata inima; fiindcă …orice făptură este ca iarba, și toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veacʺ1 Petru 1:22-25.

Biblia cea binecuvântată ne oferă o cunoaştere a marelui plan al mântuirii şi ne arată fiecăruia personal cum putem avea viaţa veşnică. Cine este autorul Cărţii? Isus Hristos. El este Martorul Credincios şi El spune despre Sine: „Le-am dat viaţa veşnică; ei nu vor pieri niciodată şi nici un om nu îi va smulge din mâna Mea“. Biblia trebuie să ne arate calea către Hristos, iar în Hristos este descoperită viaţa veşnică. Domnul Isus le-a spus iudeilor şi acelora care dădeau năvală în jurul Lui în marile mulţimi: „Cercetaţi Scripturile“. Evreii aveau Cuvântul în Vechiul Testament, însă ei l-au amestecat atât de mult cu păreri omeneşti, încât adevărurile acestuia au fost mistificate, iar voia lui Dumnezeu faţă de om a fost ascunsă. Şi în acest veac învăţătorii religioşi ai poporului urmează exemplul acestora.

Deşi iudeii aveau Scripturile care dădeau mărturie despre Domnul Hristos, ei nu erau în stare să Îl vadă pe Domnul Hristos în Scripturi; şi deşi noi avem Vechiul şi Noul Testament, oamenii răstălmăcesc Scripturile pentru a ocoli adevărurile acestora; şi, în felul cum tălmăcesc Scripturile, ei învaţă, ca şi fariseii, obiceiuri şi tradiţii omeneşti în locul poruncilor lui Dumnezeu. În vremea Domnului Hristos, conducătorii religioşi au prezentat atât de mult idei omeneşti în faţa poporului, încât învăţătura Lui ajunsese să fie cu totul opusă faţă de teoriile şi practicile lor.

Predica de pe munte a Domnului Isus a contrazis efectiv învăţăturile pline de îndreptăţire de sine ale cărturarilor şi fariseilor. Ei L-au reprezentat atât de greşit pe Dumnezeu, încât El era privit ca un judecător aspru, incapabil de milă, îndurare şi dragoste. Ei prezentau în faţa poporului la nesfârşit reguli şi tradiţii despre care spuneau că vin de la Dumnezeu, când, de fapt, ei nu-şi întemeiau autoritatea pe un „Aşa zice Domnul“. Deşi susţineau că Îl cunosc pe adevăratul Dumnezeu şi I se închină Lui, ei Îl reprezentau cu totul greşit; iar caracterul lui Dumnezeu, aşa cum a fost reprezentat de către Fiul Său, a constituit un subiect original, un dar nou pentru lume. Domnul Hristos a făcut eforturi mari spre a îndepărta reprezentările eronate ale lui Satana, pentru a putea reface încrederea omului în dragostea lui Dumnezeu. – Principiile fundamentale ale educației creștine, 308, 309.

 

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *