Pregătește-te acum pentru viața fără de moarte

ʺŞi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţiʺ Efeseni 1:17,18.

Cel mai bun mod de a preveni creșterea răului este acela de a ocupa din timp solul minții. E nevoie de cea mai mare grijă și veghere în a cultiva mintea și a semăna acolo semințele prețioase ale adevărului Bibliei. Domnul, în marea Lui  îndurare ne-a descoperit în Scripturi regulile unei viețuiri sfinte. El ne spune  de ce păcate să ne ferim; ne explică planul de mânturie și ne arată calea spre cer. El a inspirat oameni sfinți să scrie pentru folosul nostru, învățături privind pericolele care ne înconjoară pe cale și cum să scăpăm de ele. Cei care ascultă de  porunca Lui de a cerceta Scripturile nu vor fi neștiutori în ce privește aceste lucruri. În mijlocul pericolelor ultimelor zile, membrii bisericii ar trebui să înțeleagă temeiul speranței și credinței lor – temei care nu este greu de înțeles. Dacă vom crește în harul  și cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos, este suficient ca să ne ocupe mintea…

Dacă Biblia ar fi studiată așa cum ar trebui să fie, noi am deveni puternici din punct de vedere intelectual. Subiectele tratate în cuvântul lui Dumnezeu , simplitatea plină de demnitate  a exprimării ei, temele nobile pe care le prezintă minții, dezvoltă în noi calități care altfel nu  pot fi dezvoltate.

Dumnezeu dorește să ne folosim de toate mijloacele de a cultiva și a întări puterile  noastre intelectuale. Noi am fost creați pentru o existență mai înaltă și mai nobilă  decât este viața aceasta. Acest timp este unul de pregătire pentru viața viitoare, cea fără de moarte. Unde am putea găsi teme mai grandioase pentru contemplare, subiecte mai interesante de cugetare decât în adevărurile sublime desfășurate în Biblie? Aceste adevăruri vor face o lucrare măreață pentru noi dacă vom trăi ceea ce ne învață….

Dacă Biblia ar fi mai mult citită, dacă adevărurile ei ar fi mai bine înțelese, am fi un popor mult mai luminat și mai inteligent. Cercetarea paginilor sale aduce energie sufletului. Îngeri din lumea de lumină stau alături de cercetătorii  stăruitori ai adevărului, pentru a impresiona și a ilumina mintea. Toți cei care au probleme în a înțelege pot găsi lumina prin cunoașterea Scripturilor. – Christian Temperance and Bible Hygiene 125, 126.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *