Duhul trebuie să lumineze Cuvântul

ʺŞi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine dela Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe care ni le -a dat Dumnezeu prin harul Săuʺ 1 Corinteni 2:12.

Dumnezeu intenţionează ca, din această viaţă, adevărul să fie totdeauna dezvăluit poporului Său. Nu există decât o singură cale prin care această cunoaştere să poată fi obţinută. Noi putem obţine o înţelegere a Cuvântului lui Dumnezeu numai prin iluminarea acelui Spirit prin care a fost dat Cuvântul: «Nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu.» «Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.» Şi făgăduinţa Mântuitorului, făcută urmaşilor Săi, era: «Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul… Căci El va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi».

Dumnezeu doreşte ca omul să-şi folosească puterile raţiunii; şi studiul Bibliei va întări şi va înălţa mintea aşa cum nici un alt studiu nu o poate face. Este cel mai bun exerciţiu mintal şi spiritual pentru fiinţa omenească. Şi totuşi, trebuie să fim atenţi ca nu cumva să zeificăm raţiunea, care este supusă slăbiciunii şi neputinţei omeneşti. Dacă n-am fi întunecat Scripturile pentru înţelegerea noastră, astfel încât adevărurile cele mai clare să nu fie înţelese, noi am avea acea simplitate a credinţei asemenea unui copil, gata să înveţe şi să ceară cu insistenţă ajutorul Duhului Sfânt. Un sentiment al puterii şi înţelepciunii lui Dumnezeu, precum şi neputinţa noastră de a înţelege măreţia Lui ar trebui să ne inspire umilinţă şi ar trebui să deschidem Cuvântul Lui ca şi cum am intra  în prezenţa Sa, cu o teamă sfântă. Când ne apropiem de Biblie, raţiunea trebuie să recunoască o autoritate superioară ei, iar inima şi mintea trebuie să se plece în faţa Marelui Eu sunt“.

Noi vom înainta în adevărata cunoaştere spirituală, numai dacă ne dăm seama că trebuie să recunoaştem micimea noastră şi întreaga noastră dependenţă de Dumnezeu; dar toţi cei care se apropie de Biblie cu un spirit gata de a fi învăţat şi cu spirit de rugăciune, ca să studieze cuvintele ei ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, vor primi iluminare divină. Sunt multe lucruri aparent dificile sau obscure pe care Dumnezeu le va face clare şi simple pentru cei care vor căuta în acest fel să le înţeleagă…

Sunt mine ale adevărului care sunt încă de descoperit de către cercetătorul zelos. Domnul Hristos a prezentat adevărul ca pe o comoară ascunsă într-un ogor. Ea nu se află chiar la suprafaţă; noi trebuie să săpăm după ea. Dar succesul nostru în aflarea lui nu depinde atât de mult de capacitatea intelectuală, ci de umilinţa inimii noastre şi de credinţa care se prinde de ajutorul divin.  – Mărturii vol. 5, pag 703, 704.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *