Folosește în mod resposabil darurile vorbirii și influenței

ʺRugaţi-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care iată, mă găsesc în lanţuri: ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc despre eaʺ Coloseni 4:3, 4.

Dumnezeu nu a dat talentele capricios. El care cunoaște toate lucrurile, care este familiarizat cu fiecare dintre noi, a dat fiecărei persoane lucrarea sa. Cei cărora El le-a încredințat mult nu trebuie să se laude, pentru că tot ceea ce au nu este al lor. Le este împrumutat pentru a-i pune la probă; și cu cât este mai mare înzestrarea, cu atât mai mult câștig li se cere să aducă. Zi de zi Dumnezeu pune la probă pe bărbați și pe femei să vadă dacă Îl vor recunoaște ca fiind Dătătorul  a tot ceea ce au. El așteaptă să vadă dacă se vor dovedi vrednici de bogățiile veșnice. Modul în care folosesc prețioasele înzestrări decide destinul lor veșnic.

Dintre toate darurile pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra copiilor Săi, nici unul nu poate fi o binecuvântare mai mare decât darul vorbirii. Cu gura convingem și influențăm; cu ea oferim rugăciuni și laude lui Dumnezeu; și tot cu ea spunem altora despre dragostea Răscumpărătorului. Dumnezeu dorește să consacrăm acest dar în serviciul Său, vorbind numai acele cuvinte care vor ajuta pe cei din jurul nostru. Și dacă Hristos domnește în inimile noastre, cuvintele noastre vor reflecta puritatea, frumusețea și parfumul unui caracter modelat și transformat de El. Dar dacă suntem sub îndrumarea dușmanului oricărui lucru bun, cuvintele noastre vor fi un ecou al sentimentelor sale. Supravegheați-vă cu atenție cuvintele. Consacrați darul vorbirii în serviciul Domnului; pentru că într-o zi El îl va cere din mâinile voastre.

Fiecare dintre noi exercită o influență asupra celor cu care venim în contact. Această influență o avem de la Dumnezeu și suntem responsabili pentru modul în care o folosim. Dumnezeu a destinat-o să stea de partea a ceea ce este drept; dar rămâne ca fiecare dintre noi să hotărască dacă influența sa va fi pură și înălțătoare, sau dacă  va acționa ca o malarie otrăvitoare. Cei care sunt părtași naturii divine exercită o influență care este asemenea lui Hristos. Îngerii sfinți îi însoțesc pe cale și toți cei cu care vin în contact sunt ajutați și binecuvântați. Dar cei care nu primesc pe Hristos ca Mântuitor personal nu pot influența pe alții spre bine… Unii ca aceștia pierd orice speranță de viață veșnică pentru ei înșiși, și prin exemplul lor conduc și pe alții pe căi greșite. Păziți-vă cu grijă  influența; este ʺslujba duhovniceascăʺ pe care o faceți de partea Domnului- Signs of the Times, 21 ianuarie 1897.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *