Dă pe față dragostea lui Isus prin vorbire

„Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El Îmi trezeşte, în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte uceniciʺ Isaia 50:4.

Peste tot în jurul nostru sunt suflete rănite. Le putem găsi  pe ici,  pe colo, pretutindeni. Să-i descoperim pe aceşti suferinzi şi să le spunem un cuvânt la vreme, pentru a le mângâia inimile. Să fim întotdeauna canale prin care vor curge apele înviorătoare ale compasiunii.

În toate legăturile pe care le stabilim cu alţii, trebuie să ne amintim că în experienţa altora există capitole ascunse de privirea muritorilor. Pe paginile memoriei există istorii triste, care sunt păzite cu sfinţenie de ochi curioşi. Acolo sunt înregistrate bătălii lungi, grele, cu împrejurările apăsătoare, poate necazuri în viaţa de familie, care slăbesc zi de zi curajul, încrederea şi credinţa. Cei care duc bătălia vieţii în condiţii foarte nefavorabile pot fi întăriţi şi încurajaţi prin mici atenţii, care nu costă decât efortul de a iubi. Pentru astfel de persoane, faptul de a-şi simţi mâna prinsă întru ajutor de către un prieten adevărat valorează mai mult decât aur sau argint. Cuvintele pline de bunătate sunt tot atât de binevenite ca şi zâmbetul îngerilor.

Există mulţimi de oameni care se luptă cu sărăcia, fiind siliţi să trudească din greu pentru salarii mici şi incapabili să-şi asigure mai mult decât strictul necesar al vieţii. Munca grea şi lipsurile, fără vreo speranţă că i-ar aştepta şi lucruri mai bune, fac ca povara să le fie foarte grea. Când durerea şi boala se alătură acestora, povara este aproape insuportabilă. Epuizaţi de griji şi apăsaţi, ei nu ştiu încotro să apuce pentru a fi uşuraţi. Compătimiţi-i, fiindu-le aproape în încercări, supărări şi dezamăgiri. Acest lucru vă va deschide calea pentru a-i ajuta. Vorbiţi-le despre făgăduinţele lui Dumnezeu, rugaţi-vă cu şi pentru ei, inspiraţi-le nădejde…

Fiţi împreună lucrători cu El! În timp ce neîncrederea şi înstrăinarea cuprind întreaga lume, ucenicii lui Hristos trebuie să dea pe faţă acel spirit care domneşte în ceruri. Vorbiţi aşa cum ar vorbi El, purtaţi-vă aşa cum S-ar purta El. Descoperiţi neîncetat farmecul caracterului Său. Descoperiţi acea bogăţie a iubirii care stă la baza tuturor învăţăturilor Sale şi a tuturor raporturilor Sale cu oamenii. Cei mai umili lucrători, cooperând cu Hristos, pot atinge corzi ale căror vibraţii vor răsuna până la marginile pământului şi se vor aduna într-un cânt ce va străbate veacurile nesfârşite. – Divina vindecare 158, 159.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *