Fiecare dar spiritual este important

ʺSunt felurite daruri, dar este acelaş Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domnʺ 1 Corinteni 12:4, 5.

Studiați cu atenție acest verset. Dumnezeu n-a dat fiecăruia același domeniu de lucrare. Este în planul Său să existe unitate în diversitate. Când  planul Său este studiat și urmat, va fi mult mai puțină ceartă atunci când lucrăm pentru cauza Sa.

În trup sunt mult mădulare, și nu toate mădularele au aceeași trebuință, dar fiecare este esențial pentru desăvârșirea lucrării. ʺAstfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, -nu este pentru aceasta din trup? Şi dacă urechea ar zice: Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup -nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?ʺ

ʺVoi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.ʺ

Dumnezeu dorește ca biserica Sa să respecte fiecare dar pe care El l-a revărsat asupra diferiților membri. Să ne păzim de a permite minții noastre să se concentreze doar asupra noastră înșine, gândind că alți membri nu pot sluji pe Domnul decât dacă lucrează în același mod ca cei cu care lucrăm noi.

Niciodată un lucrător să  nu spună: ʺNu vreau să lucrez cu un astfel de om, pentru că nu vede lucrurile ca mine. Aș vrea să lucrez cu cineva care va fi de acord cu tot ce spun și care va urma ideile mele.ʺ Cel cu care lucrătorul refuză astfel să colaboreze poate avea de prezentat adevăruri care n-au fost prezentate încă. Din cauză că lucrătorul refuză să accepta ajutorul pregătit de Domnul, lucrarea este limitată. – Pacific Union Recorder, 29 decembrie 1904.

Devoționalul face parte din cartea  Asemenea lui Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *