Autoritatea supremă a Cuvântului lui Dumnezeu

ʺSamuel a zis: «Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor»ʺ 1 Samuel 15:22.

Cuvântul Domnului trebuie să fie ascultat fără discuție; trebuie să fie autoritatea supremă în viața noastră. Saul a călcat porunca expresă a Domnului și a căutat să liniștească remușcările conștiinței convingându-se pe sine însuși că Domnul va accepta jertfa sa și va trece cu vederea neascultarea lui. Când Samuel, profetul, a venit să-l întâlnească, Saul s-a comportat ca și cum s-ar fi considerat un om neprihănit și a exclamat: «Fii binecuvântat de Domnul! Am păzit cuvântul Domnului.»

Dar dovezile de neconfundat ale neascultării sale erau atât de evidente, încât afirmația sa de ascultare cântărea prea puțin. ʺSamuel a zis: «Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele, şi mugetul acesta de boi pe care-l aud?» Saul a răspuns: «Le-au adus de la Amaleciţi, pentru că poporul a cruţat oile cele mai bune şi boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului, Dumnezeului tău.»ʺ… ʺSamuel a zis:«Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decît închinarea la idoli şi terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvîntul Domnului, te leapădă şi El ca împărat»ʺ…

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie autoritatea supremă. ʺNu-Mi voi călca legământul, şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele mele.ʺ Dumnezeu nu a putut schimba o frântură din Legea Sa, căci ar fi însemnat să nu mai fie supremă. Oamenii nu pot modifica legea lui Dumnezeu  pentru a se potrivi cu nevoile lor. Și nereușind s-o aducă în armonie cu ei înșiși, ei calcă poruncile și perceptele legii. Lumea va afla mult prea târziu că nu poți să  judeci Cuvântul lui Dumnezeu ci Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce te judecă. Vreți dar să luați în considerare cât de nebunește și cât de rău este să te confrunți cu Dumnezeu? Încetați dar să vă mai opuneți  voinței Celui infinit! Cei care se opun lui Dumnezeu vor afla că făcând astfel  au părăsit singura cale care duce la sfințenie, fericire și ceruri. – Signs of the Times, 9 ianuarie 1896.

Devoționalul face parte din cartea  Asemenea lui Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *