Ascultați de Dumnezeu așa cum a ascultat Isus

ʺCăci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt greleʺ      1 Ioan 5:3.

Singurul Fiu al Dumnezeului infinit ne-a lăsat, prin cuvintele și exemplul Său practic, un model simplu pe care trebuie să-l copiem. Prin cuvintele Sale ne-a învățat să ascultăm de Dumnezeu și prin ceea ce a făcut ne-a arătat cum putem să ascultăm de Dumnezeu. Aceasta este exact lucrarea pe ce El vrea ca fiecare persoană să o facă: să asculte de Dumnezeu în mod inteligent și prin învățătură și exemplu să învețe pe alții ce trebuie să facă pentru a fi copii ascultători ai lui Dumnezeu.

Isus a ajutat lumea întreagă să ajungă la o cunoaștere inteligentă a misiunii și lucrării Sale divine. El a venit să reprezinte caracterul Tatălui în fața lumii noastre și pe măsură ce studiem viața, cuvintele și lucrările lui Hristos, suntem ajutați din toate punctele de vedere în educația ascultării de Dumnezeu. Și pe măsură ce copiem exemplul pe care ni l-a dat, suntem epistole vii cunoscute și citite de toți oamenii. Noi suntem instrumentele vii care repezintă lumii caracterul lui Hristos. Hristos nu ne-a arătat doar cum putem deveni copii ascultători, dar ne-a arătat  exact prin propria viață și prin propriul caracter, cum să facem acele lucruri care sunt drepte și plăcute lui Dumnezeu, așa încât nu există nici un motiv pentru care nu ar trebui să facem acele lucruri care sunt plăcute înaintea Lui.

Trebuie să fim mereu recunoscători că Isus ne-a dovedit prin viața Sa că noi putem să ținem poruncile lui Dumnezeu, contrazicând minciuna Satanei că nu le putem ține. Marele Învățător a venit în lumea noastră ca să stea în calitate de conducător al omenirii, pentru ca astfel să înalțe și să sfințească omenirea  prin ascultarea Sa sfântă de toate cerințele lui Dumnezeu, arătându-ne că este posibil să ascultăm de toate poruncile lui Dumnezeu. În  felul acesta El dă pe oameni lumii, așa cum Tatăl a dat pe Fiul, ca să exemplifice în viețile lor, viața lui Hristos.

Hristos a răscumpărat căderea condamnabilă a lui Adam și a fost biruitor, mărturisnd astfel față de toate lumile necăzute și față de omenirea căzută, că prin puterea divină  dăruită Lui din ceruri, ființele omenești pot păzi poruncile lui Dumnezeu. Isus, Fiul lui Dumnezeu,  S-a smerit pe sine Însuși pentru noi, a îndurat ispita pentru noi, a biruit în dreptul nostru, pentru a ne arăta cum putem birui; prin cele mai strânse legături a legat interesul Său de omenire și ne-a dăruit o puternică asigurare că nu  vom fi ispitiți peste puterile noastre; pentru că împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșim din ea.- Signs of the Times, 17 aprilie 1893.

Devoționalul face parte din cartea  Asemenea lui Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *