Să fim unelte în mâna lui Dumnezeu, 2 iulie 2011

Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin cari aţi crezut; şi fiecare după puterea dată lui de Domnul? 1 Corinteni 3:5.

Slujitorii lui Dumnezeu nu dispun toți de aceleaşi daruri, dar toți sunt lucrătorii Lui. Fiecare trebuie să învețe de la Marele Învăţător şi apoi să comunice ceea ce a învăţat. Nu toți fac aceeaşi lucrare, dar sub influența sfințitoare a Duhului Sfânt,  ei sunt  toți uneltele lui Dumnezeu.  Dumnezeu folosește o diversitate de daruri în lucrarea Sa de a câştiga suflete din armata lui Satana.

Cel ce sădeşte şi cel ce udă, sunt tot una; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui.” 1 Corinteni 3:8. Dumnezeu, și nu omul este judecătorul lucrării omului, și El va da fiecăruia răsplata lui. Nu este dat niciunei ființe omenești să judece între diferiții slujitori ai lui Dumnezeu. Numai Domnul este judecătorul și Cel ce răsplătește orice lucrare bună.

Cel ce sădeşte şi cel ce udă, sunt tot una; angajați în acceași lucrare – câștigarea de suflete. “Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sînteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu” versetul 9. În aceste cuvinte, biserica este comparată cu un ogor cultivat, în care trebuie să lucreze fermierii, îngrijind de vița plantației lui Dumnezeu; și cu o clădire, care trebuie să devină un templu sfânt pentru Domnul. Toți trebuie să lucreze sub supravegherea Sa, lăsându-L pe El să lucreze prin lucrătorii Săi. El le dă tact și pricepere, și dacă ei urmează instrucțiunile Sale, le încoronează lucrarea cu succes.

Niciunul nu trebuie să se plângă împotriva lui Dumnezeu, care a dat fiecăruia lucrarea sa. Cel care murmură și se supără, care vrea să fie cum vrea el, care dorește să-și modeleze tovarășii de lucru pentru a se potrivi cu propriile idei, are nevoie de atingerea divină înainte de a fi calificat să lucreze în orice domeniu. Dacă nu e schimbat, cu siguranță va strica lucrarea.

Amintiți-vă că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dumnezeu este motorul atotputernic și eficient. Servii Săi sunt uneltele Sale. – The Review and Herald, 11 decembrie, 1900

Acest devoţional este din cartea Ye Shall Receive Power de Ellen G. White.

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *