Nevoia noastră cea mai urgentă

de Norman R. Gulley

Mi-aș fi dorit  să fi fost și tu  acolo. Sute de adventiști de ziua a șaptea s-au îmbulzit în stație, așteptând metroul care să-i ducă la Domul Georgiei. Ei cântau ,,Sfântă speranţă”, în timp ce ceilalți se minunau de acestă sărbătorire plină de bucurie. Era ultimul Sabat al sesiunii Conferintei Generale în Iulie 2010. Ce bucurie sa fii Adventist de Ziua a Șaptea! Ce fericită speranță avem!

Semnele venirii lui Hristos

Hristos a vorbit despre revenirea Sa. Știi predica despre semnele revenirii Lui,  nu-i așa (Mat. 24: 25)? Ai remarcat întrebarea ucenicilor, ,,Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri şi care va fi semnul [la singular] venirii Tale şi al sfârşitului veacului?” (Mat. 24:3)? Hristos a răspuns, ,,Vedeţi să nu vă înşele cineva!”(versetul 4) și a continuat să menționeze cîteva semne. Ignora El întrebarea lor? Sau avea o povară chiar mai  profundă decât semnele, chiar dacă semnele sunt importante? În final, Hristos a arătat către venirea Sa pe nori, ca fiind ,,semnul” (versetul 30).

Hristos a vorbit despre hristoși falși și profeți care vor înșela (versetele 5, 11, 24). Dar grija Sa cea mai adâncă era proeminentul hristos fals (Satana): Deci, dacă vă vor zice: ,Iată -L în pustie`, să nu vă duceţi acolo! ,Iată -L în odăiţe ascunse`, să nu credeţi.'(versetul 26), ,, Căci cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului omului.”(versetul 27, cf. Tes. 4:16-18). ,,Nu vă lăsați  înșelați de Satana întruchipându-Mă pe Mine” a fost avertizarea Lui (cf. 2 Cor. 11:14). ,,Numai aceia care au fost cercetători sârguincioşi ai Scripturilor şi care au primit dragostea de adevăr vor fi ocrotiţi de amăgirea puternică ce ia lumea în stăpânire.”[1]

O biserică în nevoie

Hristos a spus că mulți oameni din vremea sfârșitului vor fi reci (Mat. 24:12). Aceasta este cultura  ce înconjoară biserica. Dar  cum e biserica? Hristos spunea că biserica crede că nu are nevoie de nimic pe când în realitate are nevoie de tot – căci Hristos este ținut afară ( Apocalipsa 3:14-22). Hristos știa că unii din biserică vor iubi  mai mult plăcerile decât pe Dumnezeu, ,,având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu–i puterea.”(2 Tim. 3:5). Apoi Hristos a spus parabola celor zece fecioare (Mat. 25:1-13). Toate cele zece au adormit. Fecioarele nesăbuite erau ca celelalte, doar că nu aveau ulei (vers. 1-5, 8). Hristos a spus odată: ,,Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” (Mat. 5:6). Hristos vrea ca biserica  să fie umplută, nu satisfacută cu ulei puțin când pot avea atât de mult. Hristos știa că fecioarele adormite au nevoie de redeșteptare și reformă.

Hristos a spus că oamenii din vremea lui Noe au fost surpinși când a venit potopul și ei erau în afara bărcii. El a spus că a doua Sa venire va veni tot ca o surpriză (Mat. 24:38, 39). Va fi ca venirea unui hoț, ,,în ceasul în care nu vă gândiți!”(vers. 44). ,,Stai puțin,”  spune cineva. ,, Nu așteptăm venirea lui Hristos după Legea Duminicală internațională, decretul internațional de moarte și cele șapte plăgi? Cum putem fi luați prin surprindere? ,,Importantă întrebare”,  vine răspunsul. ,,Dar nu este vorba de semne, ci despre ulei.” Cele zece fecioare știu despre aceste semne ale sfârșitului, dar cinci dintre ele  nu au suficient ulei. Acestea au plecat să cumpere ulei, evident au luat ceva, au încercat să obțină intrarea, însă Hristos a spus, ,,Nu vă cunosc”(Mat. 25:12). Probabil că au avut ulei contrafăcut (Mat. 7:21-23).

Cealaltă a doua venire

Știați ca există două «a doua venire»? A lui Hristos și a Duhului Sfânt. Prima venire a Duhului Sfânt, sau ploaia timpurie, a fost la Ziua Cincizecimii (Faptele Apostolilor 2:1-39); și a doua venire, sau ploia târzie, este în timpul sfârșitului (Ioel 2:28-31). Să analizăm prima venire a lui Hristos. Era poporul evreu pregătit pentru El? Nu. A venit El conform așteptărilor lor? Nu. Ei căutau un Mesia care să cucerească romanii pe care îi urau și  care să le ofere libertate națională. Ei au trecut cu vederea venirea fără pretenții  a lui Hristos pentru a mântui omenirea prin moartea Sa. La fel și astăzi, biserica noastră așteaptă cu nerăbdare pe cel mai cuceritor, Rege al regilor care să-i elibereze dintr-o lume ostilă (cf. cu Apoc. 19:14-21; 13:1-8, 11-17); dar unii trec cu vederea venirea silențioasă a ploii târzii pentru a-i salva (prin sigilarea lor).

Un decret divin universal apare: ,,Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” (vezi  Apoc 7:1-4). Sigilarea este: ,,o statornicire în adevăr, atât intelectual [cunosc adevărul] și spiritual [iubesc adevărul], așa încât si nu pot fi clintiți.”[2] Ploaia târzie ne sigilează, astfel vom rămâne credincioși lui Hristos, orice s-ar întâmpla. Aceasta este polița de asigurare a lui Dumnezeu că nimic  nu ne va amăgi în timpul sfârșitului. Concluzia  este aceasta: Dacă nu suntem gata pentru a doua venire a ploii târzii nu vom fi gata nici pentru a doua venire a lui Hristos. Vestea bună este aceasta: dacă suntem gata pentru a doua venire a Duhului Sfânt, vom fi gata și pentru a doua venire a lui Hristos. Garantat!

Și acum: bomba

Nu este niciun semn care să ne avertizeze despre venirea ploii târzii. Pentru cei care așteaptă ca ploia tarzie să îi pregatescă va fi prea târziu.[3] Ploaia târzie nu vine ca să ne pregatescă. Aceasta este lucrarea ploii timpurii. Ploaia târzie vine să ne sigileze. Trebuie să fim gata acum – înaintea venirii Lui!  Venirea Lui este evenimentul următor. Hristos știe că unii se vor lepăda de credință și vor da atenție spiritelor demonice (1 Tim. 4:1; iau ulei contrafăcut), că unii se vor împotrivi ploii târzii, pentru ca El nu vine după așteptările lor (similar cu prima venire a lui Hristos, când I s-au împotrivit și L-au crucificat).[4] Ce tragedie cumplită, să te împotrivești  tocmai puterii care îți garantează o trecere sigură prin evenimentele finale. Nu se poate mai rău!  Să fii  nepregătit pentru venirea ploii târzii înseamnă  experiementarea hoțului din timpul nopții.

Acum este timpul crucial din cadrul evenimentelor finale. Mă rog lui Dumnezeu pentru o umplere mai profundă cu Duhul Sfânt, pentru a fi pregătit, să fiu sigilat, de a mă consacra pe deplin în fiecare zi lui Hristos si voiei Sale, de a fi total dependent de El. Tânjesc să primesc plinătatea ploii târzii, uleiul sfânt, sigiliul Duhului Sfânt.  Aceasta este nevoia mea cea mai urgentă, și este nevoia noastră urgentă. Să-L căutăm acum pe Dumnezeu și să fim gata pentru cealaltă a doua venire. Astfel vom fi gata pentru a doua venire a lui Hristos.

Norman R. Gulley este profesor cercetator de teologie sistematică la Southern Adventist University în Tennesse, S.U.A.  El este autorul a numeroase cărți, inclusiv Hristos vine!(1998).

Traducere: Robert Oană


[1] Ellen G. White, Tragedia Veacurilor  p. 625.
[2] Ellen G. White, Manuscript 173, 1902  in Comentariul Biblic Adventist vol 4, p. 1161
[3] Ellen G. White, Scrieri timpurii, p. 71.

[4] Ellen  G. White, Evenimentele finale, p.209,210

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *