A zecea parte pentru Dumnezeu, 26 august

Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului.  Leviticul 27 :30 Dumnezeu ne-a dăruit cea mal mare comoară a cerului...