Duhul ne ajută, 18 ianuarie

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Romani 8:26Duhul Sfânt concepe orice...

Ulei în vasele voastre, 8 ianuarie

Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn, dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. Matei 25:3, 4 Mulți primesc adevărul cu...

Nevăzut ca vântul, 7 ianuarie

Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul. Ioan 3:8 Vântul se aude prin...

Duhul: un martor, 4 ianuarie

Duhul Însuși depune mărturie, împreună cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Romani 8:16 NTLRDacă Duhul dă mărturie , împreună cu duhul nostru că suntem copii al lui...

Natura Duhului: o taină, 3 ianuarie

Și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi....

Mângâietorul, 2 ianuarie

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă...

Făgăduința Duhului

Și Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac. Ioan 14:16. Când Hristos le-a dat ucenicilor Săi făgăduința...