Ulei în vasele voastre, 8 ianuarie

Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn, dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. Matei 25:3, 4

Mulți primesc adevărul cu ușurință, dar nu reușesc să-l asimileze, iar influența sa nu este permanentă. Sunt ca fecioarele nechibzuite, care nu aveau ulei în vase împreună cu candelele  lor. Uleiul este un simbol al Duhul Sfânt, care este adus în suflet prin credința în Isus Hristos. Cei care cercetează cu stăruință Scripturile cu multă rugăciune, care se încred în Dumnezeu cu credință tare, care ascultă poruncile Sale, vor fi printre cei care sunt reprezentați ca fecioare înțelepte. Învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu nu sunt da și nu, ci da și amin.

Cerința Evangheliei este cuprinzătoare. Apostolul spune: „Şi orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus şi mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. ”(Coloseni  3:17). „Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. ”(1 Corinteni 10:31). Evlavia practică nu va fi atinsă acordând marilor adevăruri ale Bibliei un loc în curțile exterioare ale inimii. Religia Bibliei trebuie să fie adusă  în problemele mari și mici ale vieții. Ea trebuie să furnizeze motive puternice și principii care vor reglementa caracterul și conduita creștinului   ….

Uleiul atât de necesar celor care sunt reprezentați prin fecioarele nechibzuite, nu este ceva de pus pe dinafară. Ei trebuie să aducă adevărul în sanctuarul sufletului, pentru ca acesta să poată curăța, rafina si sfinți. Nu de teorie au ei nevoie; ci de învățăturile sacre ale Bibliei, care nu sunt doctrine incerte, incoerente, ci sunt adevăruri vii, care implică interese veșnice care se află în Hristos. În El se află sistemul complet al adevărului divin. Mântuirea sufletului, prin credința în Hristos, este temelia și stâlpul adevărului.

Cei care exercită adevărata credință în Hristos o manifestă prin sfințenia caracterului, prin ascultare de legea lui Dumnezeu. Ei își dau seama că adevărul așa cum este în Isus ajunge la cer și cuprinde veșnicia. Ei înțeleg că trebuie să fie plini de har și adevăr, iar caracterul creștinului ar trebui să reprezinte caracterul lui Hristos. Lor li se dă uleiul harului, care susține o lumină care nu dă greș niciodată. Duhul Sfânt din inima credinciosului îl face desăvârșit în Hristos. — The Review and Herald, 17 septembrie 1895.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White.  Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *