Ulei în vasele voastre, 8 ianuarie

Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn, dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. Matei 25:3, 4 Mulți primesc adevărul cu...