Duhul: un martor, 4 ianuarie

Duhul Însuși depune mărturie, împreună cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Romani 8:16 NTLR

Dacă Duhul dă mărturie , împreună cu duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu, care este rezultatul? Sufletul credincios intră supunere perfectă față de voia lui Dumnezeu. Majestatea cerului coboară până la o comunicare  sfântă și familiară cu cel care Îl caută pe Dumnezeu cu toată inima și copilul lui Dumnezeu, prin manifestarea abundentă a harului Său, este înmuiat într-o dependență de copil. Trebuie să-ți încredințezi sufletul și trupul lui Dumnezeu cu încredere perfectă în puterea și dorința Lui de a te binecuvânta, neputincios și nevrednic cum ești. „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;” (Ioan 1:12).

Nu deveniți neliniștiți, ci fiți zeloși în credință, cu un singur obiectiv, și anume, atragerea sufletelor către Isus Hristos, Răscumpărătorul răstignit. Nu predica logică, predica cea care convinge mintea, este cea care va face această lucrare. Inima trebuie convinsă și topită în duioșie. Voința trebuie supusă voinței lui Dumnezeu, iar toate aspirațiile îndreptate spre cer. Trebuie să vă hrăniți cu cuvântul Dumnezeului viu. El trebuie adus în viața practică. Trebuie să pună stăpânire pe întregul om …

Când Isus devine încrederea noastră permanentă, noi înșine vom fi ofranda noastră către Dumnezeu. Sprijinul nostru va fi neprihănirea și mijlocirea lui Hristos Isus ca singura noastră speranță. Nu există nici o confuzie, nici o neîncredere, pentru că prin credință îl vedem pe Isus rânduit de Dumnezeu pentru acest scop, acela de a face împăcarea pentru păcatele lumii. El este angajat printr-un legământ solemn să mijlocească pentru toți cei care vin la Dumnezeu prin El și să realizeze mântuirea lor dacă aceștia vor crede. Ne este acordat privilegiul să venim cu îndrăzneală la tronul harului ca să putem obține milă și să găsim harul de a fi ajutați în timp de nevoie. – Manuscript Releases 14:276, 277.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White. 

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *