Duhul ne cercetează, 22 ianuarie

Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Efeseni 1:13

Prin Duhul lui Dumnezeu, mi s-a descoperit caracterul lucrării de cercetare a Duhului lui Dumnezeu asupra oamenilor. Mi s-a descoperit pericolul în care vor fi puse sufletele atinse de Duhul Sfânt, deoarece, după aceea, ele vor avea de întâmpinat atacuri mai înverșunate din partea vrăjmașului, care le va ispiti cu insistență pentru a anula lucrările Duhului lui Dumnezeu și vor face totul ca adevărurile cruciale prezentate și mărturisite de Duhul Sfânt să nu-i curețe și să nu-i sfințească pe aceia care au primit lumina din cer, și, astfel, Domnul Hristos să nu fie slăvit în ei. Dacă lumina nu este prețuită cu sfințenie și dacă nu este pusă în practică, perioada de mare lumină spirituală se va schimba într-un timp corespunzător de întuneric spiritual, Impresiile făcute de Duhul lui Dumnezeu vor dispărea treptat din minte, dacă oamenii nu vor cultiva acele impresii sfinte și dacă nu se vor așeza pe un teren sfânt.

Aceia care vor să înainteze în cunoașterea spirituală trebuie să stea chiar lângă fântâna lui Dumnezeu și să bea iar și iar din izvoarele mântuirii, care le-au fost deschise cu atâta bunăvoință. Ei nu trebuie să părăsească niciodată sursa de înviorare, ci cu inima plină de recunoștință și de dragoste față de manifestarea bunătății și milei lui Dumnezeu ei trebuie să fie mereu părtași din apa vie…

”Dar v-am spus că M-ați și văzut, și tot nu credeți” (Ioan 6,36). Aceste cuvinte s-au împlinit literalmente în cazul multora, pentru că Domnul le-a dat o înțelegere mai profundă a adevărului, a caracterului milei, îndurării și dragostei Sale; cu toate acestea, după ce au fost iluminați astfel, ei au plecat de la El din cauza necredinței. Ei au văzut lucrările adânci ale Duhului Sfânt, dar, când au intervenit ispitele subtile ale lui Satana, așa cum vin întotdeauna după o perioadă de redeșteptare spirituală, ei nu s-au împotrivit până la sânge în lupta cu păcatul. Iar aceia care ar fi putut să stea pe un teren avantajos, dacă ar fi folosit corect iluminarea prețioasă pe care au avut-o, au fost biruiți de vrăjmașul. Ei ar fi trebuit să reflecte asupra altor suflete lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu. Ar fi trebuit să lucreze și să acționeze în armonie cu descoperirile sacre ale Duhului Sfânt, dar, pentru că nu au făcut așa, au suferit o pierdere. – The Review and Herald, 30 ianuarie, 1894.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White.  

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Imagine de jplenio de la Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *