Duhul ne cercetează, 22 ianuarie

Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Efeseni 1:13Prin Duhul lui Dumnezeu, mi s-a...

Nevăzut ca vântul, 7 ianuarie

Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul. Ioan 3:8 Vântul se aude prin...

Ziua 74 – Condamnare salvatoare

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.  În ce priveşte păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine;  în...