Capitolul 37 – Minuni în Sabat – partea a doua

Vindecarea femeii bolnave

„Isus învăţa pe norod într-o sinagogă în ziua Sabatului. Şi acolo era o femeie stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputinţă; era gârbovă şi nu putea nicidecum să-şi îndrepte spatele. Când a văzut-o Isus, a chemat-o şi i-a zis: „Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta”. Şi-a întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntaşul sinagogii, mâniat că Isus săvârşise vindecarea aceasta în ziua Sabatului, a luat cuvântul şi a zis norodului: „Sunt şase zile în care trebuie să lucreze omul; veniţi dar în aceste zile să vă vindecaţi, şi nu în ziua Sabatului!” „Făţarnicilor”, i-a răspuns Domnul; „oare în ziua Sabatului nu-şi dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle şi-l duce de-l adapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam şi pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?” Pe când vorbea El astfel, toţi potrivnicii Lui au rămas ruşinaţi; şi norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea El.” Luca 13:10-17.

Această femeie fusese legată de Satana. Eliberarea ei a fost o ilustrare izbitoare a puterii lui Hristos de a elibera de păcat; căci „oricine trăiește în păcat este rob al păcatului” (Ioan 8:34), și „este de  la diavolul” (1 Ioan 3:8); și „fiecare este robul lucrului de care este biruit. 2 Petru 2:19.

Femeia nu s-a putut ridica singură. Noi putem spune cu adevărat: „Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele, şi nu le mai pot suferi vederea.” Psalmi 40:12. Dar, văzând puterea lui Hristos asupra femeii bolnave, putem spune și noi: „Tu, Doamne, ești scutul meu, Tu ești slava mea, și îmi înalți capul.” Psalmi 3:3.

Femeia „avea un duh de neputință.” Hristos a avut milă de ea și a vindecat-o. Astfel, știm că „n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre” (Evrei 4:15) și știm, de asemenea, că mila Sa este practică. În aceste minuni avem o ilustrare binecuvântată a puterii Domnului Hristos de a ne deschide ochii „să se întoarcă de la întuneric la lumină, și de sub puterea Satanei la Dumnezeu”.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *