Capitolul 27 – Credință vie – prima parte

Termenul de „credință vie” este strict corect; căci credința este într-adevăr un lucru viu. Cel neprihănit trăiește prin credință și nu poți trăi prin ceva care nu are viață în el. După cum nu poți trăi decât prin ceea ce îți aduce viață, și cum tu trăiești prin credință, este clar că aceasta este un lucru viu.

Credința este un dar al lui Dumnezeu (Efeseni 2:8) și El este un Dumnezeu viu; Isus este Autorul ei (Evrei 12:2), iar în El este viața – El este viața. În natura lucrurilor, ceea ce provine dintr-o astfel de sursă trebuie să fie de la sine însuși impregnat de viață.

Și cum credința vine în întregime de la Cel care este singurul viu Dumnezeu, de la Cel care este singurul care are viață, și nu de la noi înșine (Efeseni 2:8), ea este cu siguranță impregnată de viață, și astfel îți aduce viața prin care poți trăi cu adevărat.

Credința vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu (Rom. 10:17); acest cuvânt este „cuvântul adevărat” (Tit 1:9), adică acel cuvânt plin de credință; și acest cuvânt este „cuvântul vieții”. Filipeni 2:16. Prin urmare, așa cum cuvântul lui Dumnezeu aduce credință și este plin de credință; și cum acel cuvânt este cuvântul vieții, este evident că credința este viață. Ea este un lucru viu și ea aduce viață de la Dumnezeu către tine, pe măsură ce o exersezi.

Ce viață este aceea pe care ți-o aduce credința? Venind de la Dumnezeu, prin Isus Hristos, care este „Autorul vieții”, singura viață cu care este impregnată și pe care ar putea să ți-o aducă este viața lui Dumnezeu. Viața lui Dumnezeu este ceea ce ai nevoie și ceea ce trebuie să ai. Și este viața pe care Dumnezeu vrea ca tu să o ai; căci este scris: „Să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor.” Efes. 4:17, 18.

Isus a venit ca să aveți viață și să aveți viață din belșug. Ioan 10:10. „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.” 1 Ioan 5:11, 12. Hristos este primit prin credință și El locuiește în inima ta prin credință. Efeseni 3:17. Prin urmare, așa cum numai viața lui Dumnezeu este în Isus Hristos, și cum Hristos locuiește în inima ta prin credință, este cât se poate de clar că credința aduce viața lui Dumnezeu la tine atunci când îți exerciți credința.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *