Ziua 11 – Cuvântul care locuiește în noi – prima parte

„Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug în voi în toată înțelepciunea.” Coloseni 3:16. Înțeles în mod corect, acest text rezolvă problema vieții creștine. Așadar, haideți să petrecem câteva minute pentru a vedea cât de mult este implicat în ea.

Nu se poate pune la îndoială faptul că există putere în cuvântul lui Dumnezeu, mult peste cea a oricărei alte cărți. Domnul, prin intermediul profetului Ieremia îi mustră pe falșii profeți, care spun propriile lor cuvinte în locul cuvintelor lui Dumnezeu, și spune: „Pentru ce să amesteci paiele cu grâul?” „Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărâmă stânca?” Ieremia 23:28, 29.

Cuvântul ascuns în inima ta protejează împotriva păcatului. „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” Psalm 119:11. Iar despre cei drepți citim că motivul pentru care niciunul din pașii lui nu alunecă, este că „legea Dumnezeului său este în inima lui.” Psalm 37:31. David mai spune: „Eu, după cuvântul buzelor Tale mă feresc de calea celor asupritori.” Psalm 17:4

Cuvântul Domnului este sămânța prin care te-ai născut din nou. Apostolul Petru spune: „Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţit sufletele prin Duhul ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima, fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” 1 Petru 1:22, 23. Când devii al lui Hristos, ești născut din nou prin Duhul Sfânt, iar cuvântul lui Dumnezeu este sămânța din care ești dezvoltat într-o făptură nouă în Hristos.

Cuvântul are puterea de a da viață. El însuși este „înviorător”, adică viu și puternic, iar psalmistul se roagă să fie înviorat, făcut viu, conform cuvântului, și apoi spune: „Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă.” Psalm 119:25, 50.

Isus afirmă acest lucru în mod clar în Ioan 6:63: „Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.” Acest lucru arată că puterea Duhului lui Dumnezeu sălășluiește în cuvântul lui Dumnezeu.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *