169 – Isus S-a așezat exact acolo unde suntem noi

Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră. 1 Ioan 5:4

Dacă am putea fi salvați pur și simplu prin eliberarea de firea noastră, atunci nu ar fi fost niciodată nevoie ca Isus să vină în lume. Dacă am putea fi salvați prin eliberarea de orice ispită și așezați într-un tărâm unde nu este nicio ispită, atunci Isus nu avea nevoie să vină în lume. Dar niciodată omul nu ar fi putut să-și dezvolte caracterul printr-o astfel de eliberare ca aceasta. Prin urmare, în loc să încerce să-i mântuiască pe oameni detașându-i pur și simplu de firea lor, Isus a venit în lume și a luat (trupul) firea noastră, exact în punctul în care sunt oamenii. El a înfruntat firea aceea, așa cum este ea, cu toate tendințele și dorințele ei; și prin puterea divină pe care a adus-o prin credinţă, ”El a osândit păcatul în trup” (Romani 8:3).

Hristos a adus astfel întregii omeniri acea credinţă divină care aduce puterea divină de a elibera de sub puterea cărnii și de sub legea păcatului, de a da stăpânire sigură asupra firii, așa cum este ea. În loc ca Isus să încerce să-i mântuiască pe oameni într-un fel în care aceștia ar fi fost lipsiți de putere și de caracter, așezându-i într-un loc în care nu este ispită, El a venit la om, exact acolo unde este, în mijlocul ispitelor lui. Isus a venit exact în trupul pe care omul îl are; și în trupul acela, El a înfruntat toate ispitele cunoscute acelui trup și le-a biruit pe fiecare dintre ele. Prin acea victorie, El a adus biruință pentru fiecare suflet din lume. Binecuvântat să fie Numele Lui! Fiecare suflet poate avea acea victorie în plinătatea ei, dacă va primi și va păstra ”credința lui Isus.” ”Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credinţa lui Isus” (Apoc. 14:12).

Lessons on Faith, p. 235, 136

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *