165 – Însuși pământul a fost răscumpărat!

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare! 2 Corinteni 9:15

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, ”Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi” (Gal. 3:13). Toată greutatea blestemului a căzut peste El, căci ”Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor” (Isaia 53:6). ”Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi” (2 Cor. 5:21). Şi oricine Îl primește, primește eliberare din orice păcat și eliberarea de blestem.

Atât de deplin a purtat Hristos tot blestemul, încât deși atunci când omul a păcătuit, blestemul a venit asupra pământului și acesta a dat naștere la spini și mărăcini (Gen. 3:17,18), Domnul Isus, prin răscumpărarea tuturor lucrurilor din blestem, a purtat coroana de spini și astfel l-a izbăvit atât pe om, cât și pământul de blestem.

Binecuvântat să fie Numele Lui! Lucrarea este încheiată. El ”ne-a răscumpărat din blestem.” Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu!

El a fost făcut blestem pentru noi, pentru că El chiar a atârnat pe lemn. Și din moment ce acesta este un lucru împlinit, eliberarea de blestem prin crucea lui Isus Hristos este darul fără plată al lui Dumnezeu pentru fiecare suflet de pe pământ. Și când cineva primește acest dar gratuit al mântuirii din tot blestemul, sulul acela încă merge cu el; dar, mulțumiri fie lui Dumnezeu, nu mai poartă un blestem, ci dă mărturie despre ”neprihănirea lui Dumnezeu care este prin credința în Isus Hristos pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire” (Romani 3:22).

Însuși obiectul mântuirii Lui din blestem este pentru ca ”binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Isus.” (Gal. 3:14). Binecuvântarea aceea a lui Avraam este neprihănirea lui Dumnezeu, care poate veni numai de la Dumnezeu ca dar gratuit al lui Dumnezeu, primit prin credință.”

Lessons on Faith, p. 125, 126

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *