164 – Cum se transformă blestemul într-o binecuvântare

Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: ”Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit. Galateni 3:13, 14

Blestemul legii, tot blestemul care a fost sau poate fi vreodată, este pur și simplu din cauza păcatului. Acest lucru este ilustrat puternic în Zaharia 5:1-4. Profetul a văzut ”un sul de carte care zbura”. Atunci Domnul i-a spus: ”Acesta este blestemul care este peste toată ţara.” Adică acest sul reprezintă tot blestemul care este pe fața întregului pământ.

Care este cauza acestui blestem? Iată: ”orice hoţ şi oricine jură strâmb vor fi nimiciţi cu desăvârşire de aici.” (vs. 3). Adică, sulul este Legea lui Dumnezeu și este citată câte o poruncă de pe fiecare tablă, arătând că ambele table ale legii sunt incluse în sul.

Toți cei care fură [toți cei care calcă o poruncă de pe a doua tablă] va fi nimicit ca în această parte a legii; și oricine jură [toți cei care calcă o poruncă de pe prima tablă a legii] va fi nimicit ca în cealaltă parte a legii. Astfel, îngerii raportori nu au nevoie să scrie o declarație a fiecărui păcat anume al fiecărui om; ci pur şi simplu să indice pe sulul care ține de o anumită poruncă, pe aceea care a fost încălcată cu fiecare păcătuire.

Dacă nu se găsește un remediu, sulul acela al legii va rămâne până când blestemul va mistui pe acea persoană și casa lui ”cu cheresteaua și pietrele ei”. Adică până când blestemul va devora pământul în acea zi grozavă când chiar elementele se vor topi de o căldură fierbinte. Căci ”puterea păcatului este Legea” (1 Cor. 15:56).

”Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Iată, Eu izbăvesc pe poporul Meu … ei vor fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr şi dreptate … După cum aţi fost un blestem între neamuri, … tot astfel vă voi mântui şi veţi fi o binecuvântare. Nu vă temeţi, ci întăriţi-vă mâinile!” (Zah. 8:7-13).

Lessons on Faith, p. 124. 125

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *