161 – Când dispare orice speranță, atunci vine credința

Dar nu numai pentru el este scris că ”i-a fost socotită ca neprihănire”, ci este scris şi pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi. Romani 4:23-25

Credința este dependența numai de Cuvântul lui Dumnezeu. Atâta timp cât mai există vreo dependență de tine însuți, atâta timp cât mai există vreun motiv de speranţă imaginabil de a depinde de ceva din tine sau prin tine însuți, nu poate exista credinţă: căci credinţa este dependenţă ”numai de Cuvânt”. Dar atunci când orice dependență de ceva din tine sau în tine însuți a dispărut și recunoști că a dispărut, când totul este împotriva oricărei speranțe de îndreptățire, atunci, sprijinindu-te numai pe promisiunea lui Dumnezeu, numai pe Cuvânt, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, vine credința. Și prin credință găsești îndreptăţire deplină şi liberă, chiar dacă ești păcătos.

Pentru totdeauna stă scris: ”celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el îi este socotită ca neprihănire” (Romani 4:5). ”Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, … Pe El, Dumnezeu L-a rânduit … ca să-Şi arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu” (3:22, 25). Aceasta înseamnă să exerciți credința. Tu îți exerciți credința? Căci a înțelege cum să exerciți credința – aceasta este știința Evangheliei. ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” (Ioan 3:16, 17).

Lessons on Faith, p. 32, 33

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *