159 – De ce este o veste bună să afli că ești neevlavios!

Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Romani 5:1,2

”Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el îi este socotită ca neprihănire.” (Romani 4:5). Acesta este singurul mod în care cineva poate vreodată să devină neprihănit: mai întâi recunoaște că este păcătos; apoi crede că Dumnezeu îndreptățește, consideră neprihănit pe cel păcătos și el devine neprihănit cu neprihănirea lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt păcătoși, sau neevlavioși. Cuvântul folosit aici înseamnă ”nu este ca Dumnezeu”. Și este scris: ”Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava [bunătatea, caracterul] lui Dumnezeu” (Rom. 3:23).

Deci orice om care va recunoaște că nu este ca Dumnezeu, în orice privință, prin aceasta recunoaște că este neevlavios. Dar adevărul este că toată lumea, în orice privință, nu se aseamănă cu Dumnezeu. Căci ”toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.” (Romani 3:12). Atunci, cum nu este nimeni care să nu fie nelegiuit, și cum Dumnezeu îi îndreptățește pe cei nelegiuiți, aceasta înseamnă că Dumnezeu face îndreptățirea – neprihănirea, mântuirea – deplină, fără plată și sigură pentru fiecare suflet de pe pământ. Și tot ce trebuie să facă cineva pentru a fi sigur că o are pentru sine este să creadă că Dumnezeu îndreptățește, personal și individual, pe cel care este neevlavios.

Astfel, oricât de ciudat ar suna pentru mulți, singura calificare şi singura pregătire pentru neprihănire este ca omul să recunoască că este neevlavios, nelegiuit, păcătos. Apoi, având o asemenea calificare, după ce a făcut o asemenea pregătire, tot ce i se cere pentru a obține neprihănirea, deplină, gratuită și sigură, este să creadă că Dumnezeu îl îndreptăţeşte pe el, cel nelegiuit.

Lessons on Faith, p. 31, 32

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *