150 – Hristos are suficientă viață pentru toată lumea

După cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. Ioan 17:2,3

Această viață (viața lui Hristos) în noi este singura cale de neprihănire. Noi trebuie să ”devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Cor. 5:21). Această viață este a noastră prin credință, căci ”cel neprihănit va trăi prin credinţă” (Romani 1:17). Aceasta nu înseamnă că viața nu este reală, ci doar că ea poate fi păstrată numai prin credinţă. Așa cum este primită, tot așa trebuie și păstrată. ”Aşa cum aţi primit pe Hristos Isus Domnul, tot așa să și umblați în El” (Col. 2:6).

Omul nu are această viață prin sine sau prin puterea lui. Este viața lui Dumnezeu, și nu viața omului. ”Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.” (1 Ioan 5:11, 12). Trebuie ca ”viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor” (2 Cor. 4:11). Această viață este ”lumina oamenilor” (Ioan 1:4).

Această viață de neprihănire ne este dată la fel de liber ca și lumina zilei. Este la fel de abundentă ca lumina soarelui; este suficientă pentru toți. O caracteristică a luminii este că se poate multiplica. O singură torță poate aprinde alte mii de torțe și cu toate acestea să aibă tot atâta lumină ca la început. Așa este și cu lumina vieții lui Hristos. În El este izvorul vieții. Izvorăște din El în abundență. El poate da viață tuturor oamenilor din lume, dacă vor să o primească, și tot să aibă la fel de multă viață ca la început. El poate trăi în plinătatea Sa în fiecare persoană. „Este Hristos împărţit?” (1 Cor. 1:13). Nu. Toţi cei care cred primesc beneficiul întregii vieți a lui Hristos.

”Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte, dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” (Ioan 14:16-18).

Waggoner, The Gospel in Creation, p. 59, 60

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *