149 – Nu există viață decât în Hristos

Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. 1 Ioan 3:9,10

Omul nu poate trăi viața lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate trăi propria Lui viață. Ar fi culmea încumetării pentru cineva să creadă că ar putea trăi viața lui Dumnezeu. Viaţa lui Dumnezeu este cea care va trebui să fie manifestată în om, pentru ca omul să aibă neprihănire, dar Dumnezeu Însuși trebuie să trăiască viața Sa. Apostolul Pavel exprimă lucrul acesta astfel: ”Am fost răstignit împreună cu Hristos; și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine; și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine” (Gal. 2:20).

Observați din nou cât de ușor este pentru cineva să se așeze deasupra lui Dumnezeu. Întrucât neprihănirea este viață, chiar viaţa lui Dumnezeu, este evident că dacă cineva pretinde că el are viața în sine — că prin natură are în el însuși un principiu care nu poate muri – este același lucru cu a spune că are neprihănirea în sine și astfel pretinde indirect că el este Dumnezeu. Acesta este ”omul păcatului” (2 Tesaloniceni 2:3).

Acest sentiment a fost cel care i-a împiedicat pe farisei să Îl accepte pe Hristos. Ei ”se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi” (Luca 18:9). Ei mărturiseau a crede în viața veșnică și cercetau scripturile cu acest scop; dar Isus le-a spus cu tristețe : ”Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!” (Ioan 5:40). De ce nu vroiau să vină la El? Ei credeau că o au în ei înșiși. Hristos a venit pe acest pământ cu unicul scop de a da viață oamenilor, căci ei au pierdut viața prin păcat. El ne dă viața Sa și acest lucru ne dă neprihănirea Lui. Singurul motiv pentru care cineva nu va veni la Hristos pentru viață este că el crede că o are deja. Din nou repetăm : oricine susține că cineva poate avea viața veșnică fără Hristos, pretinde prin aceasta că poate avea neprihănire fără Hristos. Cele două trebuie să meargă împreună.

Waggoner, The Gospel in Creation, p. 57-59

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *